Ανθρώπινο Δυναμικό

Η εταιρία απασχολεί πληθώρα μόνιμων και εξωτερικών συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων, Δασολόγους, Περιβαλλοντολόγους, Βιολόγους, Γεωγράφους, Μηχανικούς Περιβάλλοντος, Οικονομολόγους, Γεωπόνους, Τοπογράφους, Ειδικούς σε GIS, Χαρτογραφήσεις και Βάσεις Δεδομένων καθώς και προσωπικό διοίκησης, μεγάλης εμπειρίας και εξειδίκευσης.

Όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας φροντίζει ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές και νομοθετικές απαιτήσεις για όλα τα στάδια υλοποίησης των μελετών και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Login to your Account