Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. αποτελείται από τους κ.κ. :

  • Διαμαντόπουλο Στέργιο, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο
  • Μαντζαβέλα Αντώνιο, Αντιπρόεδρο
  • Παπαδούδη Αποστολία, Αναπληρώτρια Διευθύνων Σύμβουλος
  • Μαλάμης Αναστάσιος, Μέλος
  • Παπαδούδη Μαρία, Μέλος

Login to your Account