1Ιουνίου2015

Επενδυτικό Πρόγραμμα FIREWATCH

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ.

Η εταιρία μας επιλέχθηκε ως δικαιούχος υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Εργαλείων Διαχείρισης Δεδομένων και Λήψης Αποφάσεων για την Προστασία από Δασικές Πυρκαγιές Υποδομών και Σημείων Οικονομικού και Κοινωνικού Ενδιαφέροντος στις Χώρες τις Βαλκανικής και την Τουρκία» και διακριτικό τίτλο FIREWATCH, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Το έργο FIREWATCH φιλοδοξεί να παράξει μία ολοκληρωμένη υπηρεσία αξιολόγησης και χαρτογράφησης του κινδύνου Δασικής Πυρκαγιάς συγκεκριμένων εγκαταστάσεων οικονομικής δραστηριότητας και πρότασης προσαρμοσμένων μέτρων πρόληψης. Επίσης φιλοδοξεί να καλύψει όλο το φάσμα των ενεργειών που χρειάζονται για την εκτίμηση και χωρική καταγραφή της επικινδυνότητας έναρξης και εξέλιξης Δασικής Πυρκαγιάς καθώς και την πρόταση στοχευμένων και εξειδικευμένων μέτρων μείωσής της, βάσει των περιβαλλοντικών συνθηκών και των ειδικών αναγκών του χώρου σας. Η υλοποίηση θα βασιστεί στην ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών λογισμικού νέας τεχνολογίας, όπως Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων και διαδίκτυο.

13Μαρτίου2015

Ανακοίνωση σε Συνέδριο για Best Practises

Η Ελληνική Διαχειριστική Αρχή Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας διοργανώνει το «1ο Συνέδριο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία: Promoting Best Practices-Sharing Experiences”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και στο πλαίσιο των εορτασμών για την Ημέρα της Ευρώπης.

Read more

10Δεκεμβρίου2014
post2

Νέα Σύμβαση Συμβούλου

Νέα Σύμβαση “ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 125Β, 224, 226 ΚΑΙ 227 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013” της ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. με την ΕΥΔ του Προγραμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

Read more

Page 13 of 14« First...1011121314

Login to your Account