15Ιανουαρίου2019

ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ”

Με παρουσία και εισήγηση στο συνέδριο για την κλιματική αλλαγή η ΟΜΙΚΡΟΝ στις 19/01/19 στην Αθήνα. Θα συμμετάσχει στην 2η ενότητα με θέμα οι επιτπώσεις της κλιματικής αλλαγής στα φυσικά οικοσυστήματα και στα Δάση.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

20Δεκεμβρίου2018

“Ο Δασικός Χάρτης στην Κρήτη: από την προσωρινή επίλυση στην ανάπτυξη”

Στις 3 Ιανουαρίου του 2019 η ΟΜΙΚΡΟΝ AE στο Ηράκλειο της Κρήτης

Συμμετοχή της ΟΜΙΚΡΟΝ με ομιλία στην Εσπερίδα με τίτλο ‘’Ο Δασικός Χάρτης στην Κρήτη: από την προσωρινή επίλυση στην ανάπτυξη’’

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

12Δεκεμβρίου2018

Νέα σύμβαση της εταιρίας 2018 – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) – Interreg VA “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”

Η εταιρεία μας στις 23/11/2018 υπέγραψε σύμβαση για την «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης ειδικών εκπαιδευτικών εφαρμογών και λογισμικού για την κατάρτιση εθελοντών πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “e-OUTLAND”» με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020” με τίτλο: “Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural hazards through a certified framework for cross-border education, training and support of civil protection volunteers based on innovation and new technologies” και ακρώνυμο eOUTLAND.

11Δεκεμβρίου2018

Η Όμικρον Α.Ε., οδηγός και πρωτοπόρος στις εξελίξεις στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και της συμβουλευτικής, συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος – εταίρος στην νέα Ανώνυμη Εταιρία με την ονομασία “Αγροτική Καινοτομία”

Η Όμικρον Α.Ε., οδηγός και πρωτοπόρος στις εξελίξεις στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και της συμβουλευτικής, συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος – εταίρος στην νέα Ανώνυμη Εταιρία με την ονομασία “Αγροτική Καινοτομία”. Η νέα εταιρία συνδέει την επιστημονική γνώση και τα επιτεύγματα της τεχνολογίας με τον πρωτογενή τομέα και την εξειδικευμένη και εξατομικευμένη συμβουλευτική με σκοπό τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής με παράλληλη μείωση του κόστους, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού και την εκμετάλλευση των νέων ευκαιριών εν όψει της νέας ΚΑΠ.

Μέσω καινοτόμων και δοκιμασμένων εφαρμογών της ευφυούς γεωργίας και κτηνοτροφίας, η νέα εταιρία προσφέρει υπηρεσίες που αφορούν ενδεικτικά σε:

• συμμόρφωση με πρότυπα ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικών κανόνων και την τήρηση καλών πρακτικών που είναι επωφελείς για το κλίμα, το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα.
• ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων και λιπασμάτων
• Διαχείριση κινδύνου και τη θέσπιση κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών ή άλλων καταστροφών.
• επιμόρφωση, εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα αγροτικής παραγωγής και αγροτικής οικονομίας.

Συντασσόμαστε με το πνεύμα της εποχής (λιτή παραγωγή) και το υιοθετούμε ως κεντρικό μας σύνθημα: Παράγουμε περισσότερα με λιγότερα!

Ενημερωθείτε απο το site της νέας εταιρίας για τις δράσεις που αναμένονται.

Ενεργοποιήσου, μάθε και γίνε συμμέτοχος στη γέννηση της ψηφιακής γεωργίας του 21ο αιώνα.

Δείτε το αντίστοιχο έντυπο

Page 3 of 1212345...10...Last »

Login to your Account