8Νοεμβρίου2016

Αποτελέσματα από ερωτηματολόγια γονέων σχετικά με τη χρήση του o-fire στην παιδική κατασκήνωση Happy Days


Τα ερωτηματολόγια σχετικά με τη χρήση του συστήματος o-fire για την προστασία της κατασκήνωσης Happy Days μοιράστηκαν το καλοκαίρι του 2016, στους γονείς των παιδιών που φιλοξενήθηκαν κατά τις τρεις κατασκηνωτικές περιόδους. Το σχετικό ερωτηματολόγιο συνόδευε αντίστοιχο έντυπο που μοίραζε η κατασκήνωση κατά την αποχώρηση από τις εγκαταστάσεις και η συμπλήρωσή του ήταν προαιρετική. Στην έρευνα συμμετείχαν 83 άτομα.

click στην εικόνα για μεγέθυνση

Johnson Pond

Η πρώτη ομάδα ερωτήσεων ζητούσε την άποψη των γονιών σχετικά με την πρωτοβουλία της κατασκήνωσης να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή/υπηρεσία πρόληψης και προστασίας από πυρκαγιές υπαίθρου, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση που έλαβαν τα μέλη του προσωπικού της από συνεργάτες της ΟΜΙΚΡΟΝ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε πολύ υψηλό ποσοστό η κίνηση αυτή προκάλεσε θετική ανταπόκριση. Πιο συγκεκριμένα, περίπου 9 στους 10 δήλωσαν ότι η πρωτοβουλία αναβαθμίζει την κατασκήνωση και παράλληλα ότι νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια για το παιδί τους. Οχτώ στους δέκα είπαν πως αυξάνεται η εμπιστοσύνη τους απέναντι στο προσωπικό, ενώ 7 στους 10 εκδήλωσαν ενδιαφέρον να γνωρίσουν περισσότερα.

Στο δεύτερο μέρος ζητούσαμε από τους γονείς να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με το πόσο απαραίτητες είναι διάφορες ενέργειες για την προστασία από τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε καθολικό βαθμό οι ερωτώμενοι θεώρησαν πως χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση που θα περιλαμβάνει ταυτόχρονα κατάλληλα μέτρα πρόληψης, εκπαιδευμένο και ψύχραιμο προσωπικό, άσκηση για την προετοιμασία των παιδιών και τέλος την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού σχεδίου για ένα περιστατικό κρίσης.

Περίπου 7 στους 10 γονείς απάντησαν πως η χρήση της εφαρμογής/υπηρεσίας o-fire θα έπαιζε ρόλο στην απόφασή τους να έρθουν και την επόμενη χρονιά στην κατασκήνωση, ενώ 3 στους 4 είπαν ότι θα συζητούσαν και με άλλους γονείς για αυτή την πρωτοβουλία.

Να σημειωθεί ότι το δείγμα αυτών που απάντησαν αποτελούνταν σε μεγάλο βαθμό από νέους γονείς (λίγο πάνω από τους μισούς ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 35-44), κάτι που αντικατοπτρίζεται και στο μορφωτικό τους επίπεδο, το οποίο εμφανίζεται σαφώς υψηλότερο έναντι του γενικού πληθυσμού. Ενδεικτικά, 6 στους 10 είναι τουλάχιστον απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, ενώ στο σύνολο του πληθυσμού – βάσει της Απογραφής του 2011 – το αντίστοιχο κομμάτι είναι μόλις το 22,5% . Ωστόσο, κανένας από τους δυο αυτούς παράγοντες δεν φαίνεται να επηρέασαν το αποτέλεσμα, καθώς δεν εμφανίζονται σημαντικές διαφορές ούτε μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, ούτε μεταξύ των διαφορετικών μορφωτικών επιπέδων.

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι οι γονείς αξιολογούν, όπως εξάλλου ήταν αναμενόμενο, την ασφάλεια των παιδιών τους πολύ υψηλά. Κατανοούν πως για την προστασία από τον κίνδυνο μιας πυρκαγιά, είναι εξίσου σημαντικό να έχει επενδύσει κανείς σε προληπτικά μέτρα, εκπαίδευση προσωπικού και παιδιών, όπως επίσης και στην κατάστρωση ενός αποτελεσματικού σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, κρίνουν ως θετική την πρωτοβουλία της κατασκήνωσης Happy Days να εξοπλιστεί με το σύστημα o-fire και αυτή η θετική γνώμη επηρεάζει αφενός την απόφασή τους να έρθουν και την επόμενη χρονιά, αφετέρου τη διάθεσή τους να μιλήσουν σε άλλους γονείς για την κατασκήνωση.

Η ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε., θέλει για ακόμα μια φορά να ευχαριστήσει όλους όσους έλαβαν μέρος στην έρευνα, καθώς και τη διοίκηση της κατασκήνωσης Happy Days για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε.

ΟΜΙΚΡΟΝ σύμβουλοι περιβάλλοντος ΑΕ

20Μαϊου2016

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Seminaria (6)
Η ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. θέλει να ευχαριστήσει όσους πήρανε μέρος στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που πραγματοποίησε σχετικά με την πρόληψη και προστασία από πυρκαγιές υπαίθρου κατά την αντιπυρική περίοδο. Ανάμεσα σε άλλα συζητήθηκαν:

 • ο κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς βάσει των μετεωρολογικών συνθηκών
 • οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς
 • η εκτίμηση του διαθέσιμου χρόνου μέχρι μια φωτιά να γίνει απειλητική
 • η χρήση της εφαρμογής o-fire ως εργαλείο πρόληψης και αντιμετώπισης
  • Seminaria (5)

11Απριλίου2016

Συνεργασία με παιδικές κατασκηνώσεις Happy Days

Σύναψη συνεργασίας μεταξύ ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος

και HAPPY DAYS για τη χρήση του Λογισμικού ως Υπηρεσία ofire.

/

Η εταιρεία ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συνεργασία της με την παιδική κατασκήνωση HAPPY DAYS, η οποία θα  χρησιμοποιήσει για την καλοκαιρινή περίοδο την εφαρμογή πρόληψης και προστασίας από πυρκαγιές υπαίθρου ofire στις εγκαταστάσεις της στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Η ΟΜΙΚΡΟΝ, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Προστασία, Διαχείριση και Ανάδειξη του Φυσικού και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος, υλοποιεί με αυτό τον τρόπο ένα νέο βήμα  στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών με χρήση νέων τεχνολογιών.

Το ofire αποτελεί μια περιβαλλοντική εφαρμογή υπολογισμού σε ζωντανό χρόνο του κινδύνου πυρκαγιάς, προτείνοντας στοχευμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Επιτρέπει τη συνεχή και χωρικά εντοπισμένη παρακολούθηση του κινδύνου έναρξης και εξάπλωσης της φωτιάς, όπως αυτός περιγράφεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, ενώ παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα στον χρήστη να εξετάσει υποθετικά σενάρια πυρκαγιάς. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται, οπτικοποιούνται με τρόπο φιλικό και εύχρηστο για τους χρήστες.

Στις συνοδευτικές υπηρεσίες του ofire περιλαμβάνεται η χαρτογράφηση της περιοχής ενδιαφέροντος προκειμένου να προσαρμοστεί το λογισμικό στις τοπικές συνθήκες, η διαρκής καταγραφή των τοπικών μετεωρολογικών δεδομένων, καθώς επίσης και η παροχή έτοιμων σεναρίων καιρικών συνθηκών της περιοχής για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα διαχείρισης κινδύνου πυρκαγιών.

Με τη χρήση του ofire οι παιδικές κατασκηνώσεις HAPPY DAYS επιδιώκουν από την πλευρά τους, παράλληλα με τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και τις πρωτότυπες δραστηριότητες που προσφέρουν κάθε χρόνο στους μικρούς κατασκηνωτές τους, να θέσουν ακόμα πιο υψηλά τα επίπεδα ασφάλειας των επισκεπτών και των εγκαταστάσεών τους. Για το λόγο αυτό, τα στελέχη και το προσωπικό της κατασκήνωσης θα παρακολουθήσουν ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για την πρόληψη και προστασία από πυρκαγιές υπαίθρου, σε συνδυασμό με τη χρήση του λογισμικού.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών φανερώνει με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο ότι οι νέες καινοτόμες τεχνολογίες μπορούν να έχουν στο επίκεντρό τους το Περιβάλλον και τον Άνθρωπο σε ισορροπία, ανοίγοντας παράλληλα νέους δρόμους ανάπτυξης και βελτίωσης στον ελληνικό τουρισμό.

http://www.happydays.gr/

https://www.facebook.com/happydayssummercamp/

/

Παρασκευή 8 Απριλίου 2016

4Απριλίου2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ από πυρκαγιές υπαίθρου το καλοκαίρι

Οι πυρκαγιές της υπαίθρου κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών αποτελούν μία μόνιμη και απρόβλεπτη απειλή που μπορεί να στοιχίσει τόσο σε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες όσο και σε περιβαλλοντικούς πόρους και στην ομορφιά του τοπίου.

Μια απειλή που σε συνδυασμό με την έλλειψη σύγχρονων μέσων συντονισμού, έγκαιρης προειδοποίησης και προσωποποιημένης ενημέρωσης δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις στους ιδιοκτήτες τουριστικών επιχειρήσεων. Κρίσιμος παράγοντας για τη θωράκιση των επισκεπτών και της περιουσίας τέτοιων επιχειρήσεων είναι η κατάλληλη προετοιμασία, ειδικά σχεδιασμένη πάνω στη γνώση των τοπικών περιβαλλοντικών και κλιματολογικών συνθηκών της εκάστοτε περιοχής. Μια τέτοιου είδους προετοιμασία μπορεί να οδηγήσει και στην ορθή λήψη αποφάσεων στην περίπτωση που μια πυρκαγιά υπαίθρου εκδηλωθεί στον περιβάλλοντα χώρο μιας επιχείρησης ή κατευθυνθεί προς αυτόν.

Η εταιρία ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος ΑΕ στο πλαίσιο των δράσεων που πραγματοποιεί ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου, οργανώνει για τον μήνα Απρίλιο σεμινάρια ενημέρωσης, τα οποία πραγματοποιούνται στον χώρο των γραφείων της κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Η υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση.

Ανάμεσα σε άλλα, η ενημέρωση αφορά τα παρακάτω:

 • Έχουν όλες οι πυρκαγιές υπαίθρου τα ίδια καταστροφικά αποτελέσματα;
 • Από τι εξαρτάται η επικινδυνότητα έναρξης πυρκαγιάς και πόσο αυτή αλλάζει από το επίπεδο του Νομού στην τοπική κλίμακα της επιχείρησής μου;
 • Χρειάζεται να είμαι κάθε μέρα σε ετοιμότητα ή υπάρχουν συγκεκριμένες ημέρες στις οποίες θα πρέπει να βρίσκομαι σε επαγρύπνηση; Πώς μπορώ να γνωρίζω ποιες είναι αυτές οι μέρες και τι πρέπει να κάνω κατά τη διάρκειά τους;
 • Από τι εξαρτάται η συμπεριφορά της πυρκαγιάς και πόσο γρήγορα μπορεί να διανύσει μια δεδομένη απόσταση;
 • Πώς μπορώ να γνωρίζω τα τοπικά περιβαλλοντικά/κλιματολογικά χαρακτηριστικά στο χώρο της επιχείρησης μου και πως αυτά επηρεάζουν την επικινδυνότητα έναρξης ή την συμπεριφορά στην εξάπλωση μιας πυρκαγιάς υπαίθρου;
 • Μπορώ να γνωρίζω τον χρόνο που θα φτάσει μια πυρκαγιά υπαίθρου σε επικίνδυνη απόσταση, εφόσον αυτή έχει ξεκινήσει; Μπορώ να εκτιμήσω τον διαθέσιμο χρόνο για την εκκένωση των εγκαταστάσεων μου;
 • Πώς μπορώ να γνωρίζω καθημερινά πιθανά σημεία έναρξης πυρκαγιών υπαίθρου κοντά στην επιχείρησή μου;
 • Πώς μπορώ να εκπαιδεύσω διοικητικά στελέχη και προσωπικό σε θέματα θωράκισης από πυρκαγιές υπαίθρου ώστε να εμπνέουν αίσθημα ασφάλειας στους επισκέπτες της επιχείρησής μου;

Μπορείτε να μας βρείτε τηλεφωνικά στο 2310.865.153 (ώρες επικοινωνίας 9.00-17.30).

Οι εξειδικευμένοι μας συνεργάτες θα χαρούν να μιλήσουν μαζί σας, να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας και να κανονίσουν ένα ενημερωτικό σεμινάριο στον χώρο μας, σε μέρα και ώρα που σας βολεύει.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γιάννης Μήτζιας

Επικοινωνία

ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ

Login to your Account