1Νοεμβρίου2015

Συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “Travel Turkey Izmir”

smirni1Η εταιρία μας συμμετέχει ως εκθέτης στη Διεθνή Εμπορική Έκθεση Τουρισμού “Travel Turkey Izmir” η οποία θα διεξαχθεί από τις 10 έως και τις 13 Δεκεμβρίου 2015 στην Σμύρνη της Τουρκίας. Στο πλαίσιο της έκθεσης η εταιρία θα εκθέσει και θα παρουσιάσει σε δυνητικούς πελάτες το νέο προϊόν που αναπτύσσει με τίτλο O-Fire. Το O-Fire αποτελεί λύση νέας τεχνολογίας για ξενοδοχειακές μονάδες, campings, παιδικές κατασκηνώσεις και γενικά υποδομές οικονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εγγύς ή εντός δασικών εκτάσεων, ώστε να είναι σε πλήρη ετοιμότητα κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και να μειώνουν με απλές ενέργειες τον κίνδυνο που διατρέχουν από δασικές πυρκαγιές.

http://www.travelturkeyexpo.com/en

1Ιουνίου2015

Επενδυτικό Πρόγραμμα FIREWATCH

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ.

Η εταιρία μας επιλέχθηκε ως δικαιούχος υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Εργαλείων Διαχείρισης Δεδομένων και Λήψης Αποφάσεων για την Προστασία από Δασικές Πυρκαγιές Υποδομών και Σημείων Οικονομικού και Κοινωνικού Ενδιαφέροντος στις Χώρες τις Βαλκανικής και την Τουρκία» και διακριτικό τίτλο FIREWATCH, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Το έργο FIREWATCH φιλοδοξεί να παράξει μία ολοκληρωμένη υπηρεσία αξιολόγησης και χαρτογράφησης του κινδύνου Δασικής Πυρκαγιάς συγκεκριμένων εγκαταστάσεων οικονομικής δραστηριότητας και πρότασης προσαρμοσμένων μέτρων πρόληψης. Επίσης φιλοδοξεί να καλύψει όλο το φάσμα των ενεργειών που χρειάζονται για την εκτίμηση και χωρική καταγραφή της επικινδυνότητας έναρξης και εξέλιξης Δασικής Πυρκαγιάς καθώς και την πρόταση στοχευμένων και εξειδικευμένων μέτρων μείωσής της, βάσει των περιβαλλοντικών συνθηκών και των ειδικών αναγκών του χώρου σας. Η υλοποίηση θα βασιστεί στην ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών λογισμικού νέας τεχνολογίας, όπως Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων και διαδίκτυο.

Login to your Account