12Δεκεμβρίου2018

Νέα σύμβαση της εταιρίας 2018 – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) – Interreg VA “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”

Η εταιρεία μας στις 23/11/2018 υπέγραψε σύμβαση για την «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης ειδικών εκπαιδευτικών εφαρμογών και λογισμικού για την κατάρτιση εθελοντών πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “e-OUTLAND”» με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020” με τίτλο: “Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural hazards through a certified framework for cross-border education, training and support of civil protection volunteers based on innovation and new technologies” και ακρώνυμο eOUTLAND.

11Δεκεμβρίου2018

Η Όμικρον Α.Ε., οδηγός και πρωτοπόρος στις εξελίξεις στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και της συμβουλευτικής, συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος – εταίρος στην νέα Ανώνυμη Εταιρία με την ονομασία “Αγροτική Καινοτομία”

Η Όμικρον Α.Ε., οδηγός και πρωτοπόρος στις εξελίξεις στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και της συμβουλευτικής, συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος – εταίρος στην νέα Ανώνυμη Εταιρία με την ονομασία “Αγροτική Καινοτομία”. Η νέα εταιρία συνδέει την επιστημονική γνώση και τα επιτεύγματα της τεχνολογίας με τον πρωτογενή τομέα και την εξειδικευμένη και εξατομικευμένη συμβουλευτική με σκοπό τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής με παράλληλη μείωση του κόστους, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού και την εκμετάλλευση των νέων ευκαιριών εν όψει της νέας ΚΑΠ.

Μέσω καινοτόμων και δοκιμασμένων εφαρμογών της ευφυούς γεωργίας και κτηνοτροφίας, η νέα εταιρία προσφέρει υπηρεσίες που αφορούν ενδεικτικά σε:

• συμμόρφωση με πρότυπα ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικών κανόνων και την τήρηση καλών πρακτικών που είναι επωφελείς για το κλίμα, το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα.
• ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων και λιπασμάτων
• Διαχείριση κινδύνου και τη θέσπιση κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών ή άλλων καταστροφών.
• επιμόρφωση, εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα αγροτικής παραγωγής και αγροτικής οικονομίας.

Συντασσόμαστε με το πνεύμα της εποχής (λιτή παραγωγή) και το υιοθετούμε ως κεντρικό μας σύνθημα: Παράγουμε περισσότερα με λιγότερα!

Ενημερωθείτε απο το site της νέας εταιρίας για τις δράσεις που αναμένονται.

Ενεργοποιήσου, μάθε και γίνε συμμέτοχος στη γέννηση της ψηφιακής γεωργίας του 21ο αιώνα.

Δείτε το αντίστοιχο έντυπο

3Δεκεμβρίου2018

Η ΟΜΙΚΡΟΝ σε νέα μονοπάτια μέσα από νέες δομές και τεχνολογίες

ΟΜΙΚΡΟΝ σε νέα μονοπάτια μέσα από νέες δομές και τεχνολογίες. Η εταιρία μας συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος και εταίρος στην νέα εταιρία του αγροτικού χώρου από κοινού με υγιείς και δυναμικούς συνεταιρισμούς και άλλες εταιρίες παροχής υπηρεσιών από όλη την Ελλάδα. Σκοπός της νέας εταιρίας η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, μέσω νέων τεχνολογιών στις Αγροτικές, Κτηνοτροφικές, Δασοπονικές και Ιχθυολογικές εκμεταλλεύσεις. Βασικό μέλημα επίσης της νέας εταιρίας είναι η παραγωγή ασφαλέστερων τροφίμων και η προστασία του περιβάλλοντος.

Η παρουσίαση της νέας εταιρίας γίνεται στην Αθήνα 5/12/2018 ημέρα Τετάρτη. Στο ξενοδοχείο Royal Olympic Hotel Και ώρα 13:00

Πρόσκληση

29Νοεμβρίου2018

ο κ. Αντώνης Μαντζαβέλας θα παρευρεθεί ως προσκεκλημένος ομιλητής σε διεθνές συνέδριο στο Aix en Provence της Γαλλίας

Στις 6 και 7 Δεκεμβρίου 2018 ο κ. Αντώνης Μαντζαβέλας θα παρευρεθεί ως προσκεκλημένος ομιλητής σε διεθνές συνέδριο στο Aix en Provence της Γαλλίας, όπου θα αναπτύξει θέματα που σχετίζονται με τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική στις 23/7/2018.

Page 1 of 3123

Login to your Account