18Ιουλίου2017

Σύναψη συνεργασίας μεταξύ ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος και ΧΑΝΘ για τη χρήση του Λογισμικού ως Υπηρεσία o-fire.

Η εταιρεία ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συνεργασία της με τη ΧΑΝΘ, η οποία θα χρησιμοποιήσει και για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο την εφαρμογή πρόληψης και προστασίας από πυρκαγιές υπαίθρου o-fire στις εγκαταστάσεις κατασκήνωσης της ΧΑΝΘ στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής.

Το o-fire αποτελεί μια περιβαλλοντική εφαρμογή υπολογισμού σε ζωντανό χρόνο του κινδύνου πυρκαγιάς, προτείνοντας στοχευμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Επιτρέπει τη συνεχή και χωρικά εντοπισμένη παρακολούθηση του κινδύνου έναρξης και εξάπλωσης της φωτιάς, όπως αυτός περιγράφεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, ενώ παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα στον χρήστη να εξετάσει υποθετικά σενάρια πυρκαγιάς. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται, οπτικοποιούνται με τρόπο φιλικό και εύχρηστο για τους χρήστες.

Στις συνοδευτικές υπηρεσίες του o-fire περιλαμβάνεται η χαρτογράφηση της περιοχής ενδιαφέροντος προκειμένου να προσαρμοστεί το λογισμικό στις τοπικές συνθήκες, η διαρκής καταγραφή των τοπικών μετεωρολογικών δεδομένων, καθώς επίσης και η παροχή έτοιμων σεναρίων καιρικών συνθηκών της περιοχής για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα διαχείρισης κινδύνου πυρκαγιών.

Με τη χρήση του o-fire η κατασκήνωση ΧΑΝΘ Χαλκιδικής επιδιώκει από την πλευρά της, παράλληλα με τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και τις πρωτότυπες δραστηριότητες που προσφέρει κάθε χρόνο στους μικρούς κατασκηνωτές της, να θέσει ακόμα πιο υψηλά τα επίπεδα ασφάλειας των επισκεπτών και των εγκαταστάσεών της. Για το λόγο αυτό, τα στελέχη και το προσωπικό της κατασκήνωσης θα παρακολουθήσουν ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για την πρόληψη και προστασία από πυρκαγιές υπαίθρου, σε συνδυασμό με τη χρήση του λογισμικού.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών φανερώνει με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο ότι οι νέες καινοτόμες τεχνολογίες μπορούν να έχουν στο επίκεντρό τους το Περιβάλλον και τον Άνθρωπο σε ισορροπία, ανοίγοντας παράλληλα νέους δρόμους ανάπτυξης και βελτίωσης στον ελληνικό τουρισμό.

10Ιουλίου2017

Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού της κατασκήνωσης Happy Days στη διαχείριση κινδύνου πυρκαγιάς


Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού της κατασκήνωσης Happy Days στη διαχείριση κινδύνου πυρκαγιάς

Στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ της ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε. και της παιδικής κατασκήνωσης Happy Days, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουλίου ειδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο πάνω στην πρόληψη και προστασία από πυρκαγιές υπαίθρου.

Στελέχη και προσωπικό της κατασκήνωσης ενημερώθηκαν από την ομάδα εργασίας της ΟΜΙΚΡΟΝ σε σχέση με τους παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση πυρκαγιών, ενώ παράλληλα είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν πάνω σε ειδικά διαμορφωμένα σενάρια, που προέκυψαν από τον προσομοιωτή του o-fire

Στην κουβέντα που ακολούθησε έγινε εκτενής αναφορά σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης και έγιναν επισημάνσεις σχετικά με καλές πρακτικές που οφείλει κανείς να ακολουθήσει σε καταστάσεις κινδύνου.

Η παιδική κατασκήνωση Happy Days συνεχίζει για δεύτερη χρονιά τη χρήση του συστήματος o-fire επενδύοντας με τον τρόπο αυτό στις δυνατότητες που δίνουν οι νέες τεχνολογίες για την ενίσχυση της ασφάλειας τουριστικών εγκαταστάσεων απέναντι σε πυρκαγιές. Παράλληλα, οι δραστηριότητες εκπαίδευσης και ο προσεχτικός προληπτικός σχεδιασμός στη διαχείριση κινδύνου και τη λήψη απόφασης, συμβάλλουν σε ένα υψηλό επίπεδο κατάρτισης και ετοιμότητας του προσωπικού της κατασκήνωσης.

Happy Days training photo

Happy Days training photo

Happy Days training photo

Happy Days training photo

Happy Days training photo

ΟΜΙΚΡΟΝ σύμβουλοι περιβάλλοντος ΑΕ


10Ιουλίου2017

Ανανέωση συνεργασίας μεταξύ ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος και HAPPY DAYS για τη χρήση του Λογισμικού ως Υπηρεσία o-fire.

Η εταιρεία ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με την παιδική κατασκήνωση HAPPY DAYS, η οποία θα χρησιμοποιήσει και για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο την εφαρμογή πρόληψης και προστασίας από πυρκαγιές υπαίθρου o-fire στις εγκαταστάσεις της στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Το o-fire αποτελεί μια εφαρμογή υπολογισμού του κινδύνου πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο, προτείνοντας στοχευμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Επιτρέπει την προσωποποιημένη παρακολούθηση του κινδύνου έναρξης και εξάπλωσης φωτιάς, ενώ παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα στον χρήστη να εξετάσει υποθετικά σενάρια πυρκαγιάς. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται, οπτικοποιούνται με τρόπο φιλικό και εύχρηστο για τους χρήστες.

Στις συνοδευτικές υπηρεσίες του o-fire περιλαμβάνεται η χαρτογράφηση της περιοχής ενδιαφέροντος προκειμένου να προσαρμοστεί το λογισμικό στις τοπικές συνθήκες, η διαρκής καταγραφή των τοπικών μετεωρολογικών δεδομένων, καθώς επίσης και η δυνατότητα προσομοίωσης για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα διαχείρισης κινδύνου πυρκαγιών.

Με τη χρήση του o-fire για δεύτερη χρονιά, οι παιδικές κατασκηνώσεις HAPPY DAYS επιδιώκουν από την πλευρά τους, παράλληλα με τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και τις πρωτότυπες δραστηριότητες που προσφέρουν στους μικρούς κατασκηνωτές τους, να θέσουν ακόμα πιο υψηλά τα επίπεδα ασφάλειας. Για τον λόγο αυτό, τα στελέχη και το προσωπικό της κατασκήνωσης παρακολούθησαν ειδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο για την πρόληψη και προστασία από πυρκαγιές υπαίθρου, το οποίο βασίστηκε πάνω σε σενάρια που ετοιμάστηκαν από τον προσομοιωτή της εφαρμογής.

Η συνεργασία για δεύτερη χρονιά μεταξύ των δύο εταιρειών αφενός αναδεικνύει τις δυνατότητες σύμπραξης ανάμεσα στους τομείς του Τουρισμού, των Νέων Τεχνολογιών και του Περιβάλλοντος, αφετέρου δείχνει πως τέτοιου τύπου συνέργιες μπορούν να αποφέρουν οφέλη για κάθε πλευρά και να συμβάλουν στη δημιουργία αναβαθμισμένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Page 4 of 10« First...23456...10...Last »

Login to your Account