17Ιανουαρίου2019

Ο Δρ. Α. Μαντζαβέλας μέλος στο νέο ΔΣ του φορέα

Present at the conference on climate change, OMIKRON on 19/01/19 in Athens. It will participate in the 2nd module on the effects of climate change on natural ecosystems and forests.

See here

Login to your Account