Ενδεικτικά έργα της εταιρίας

Η εταιρία ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. είναι εταιρία Μελετών και Παροχής Υπηρεσιών σε θέματα Προστασίας, Διαχείρισης και Ανάδειξης Φυσικού και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων και της χρήσης των νέων τεχνολογιών, ενδεικτικά σας παραθέτουμε έργα άνα θεματική ενότητα :

Login to your Account