• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Υπηρεσίες Διοίκησης και Διαχείρισης έργων

 • Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης για την οργάνωση και υποστήριξη του έργου “Προστασία και Αναβάθμιση Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ – Σου)”, Φορέας ανάθεσης : Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / ΔΙΣΑ
 • Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου διαχείρισης έργου για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου “Αποκατάσταση λίμνης Κορώνειας Ν. Θεσσαλονίκης”, Φορέας ανάθεσης : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού πρωτοκόλλου Παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων της λεκάνης του ποταμού Νέστου – Τεχνικός Σύμβουλος του έργου “Διαχειριστική μελέτη λεκάνης απορροής Νέστου”, Φορέας ανάθεσης :Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης / Διεύθυνση Υδάτων
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού πρωτοκόλλου Παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων της λεκάνης του ποταμού Στρυμόνα – Τεχνικός Σύμβουλος του έργου «Ανάπτυξη και εφαρμογή κοινού συστήματος παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων της λεκάνης απορροής του ποταμού Στρυμόνα», Φορέας ανάθεσης : Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Υδάτων

Υπηρεσίες υποστήριξης φορέων σε περιβαλλοντικά έργα και προγράμματα

 • Υπηρεσίες συμβούλου για την καταγραφή και ιεράρχηση των προστατευόμενων περιοχών, εκτός των περιοχών εφαρμογής των ολοκληρωμένων προγραμμάτων, εξειδίκευση και στοχοθεσία τύπων δράσεων για την ανάδειξη και διατήρηση τοπίου σε περιοχές του δικτύου Φύση 2000, Φορέας ανάθεσης : Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / ΕΥΔ – ΠΕΠ
 • Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, Φορέας ανάθεσης : YΠΕΧΩΔΕ
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο ΥΠΕΧΩΔΕ σε θέματα διατήρησης παράκτιων ζωνών, Φορέας ανάθεσης : ΥΠΕΧΩΔΕ
 • Υπηρεσίες Συμβούλου στην κατάρτιση Προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και ανάδειξης της προστατευόμενης περιοχής “Εκβολές Αλιάκμονα – Αλυκές Κίτρους, Φορέας ανάθεσης : Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε.
 • Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου Τεχνικού Συμβούλου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με αντικείμενο την κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου παρεμβάσεων για την προστασία και ανάδειξη της Προστατευόμενης περιοχής της λίμνης Βιστωνίδας, Φορέας ανάθεσης : Planet Regional Α.Ε.
 • Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη των εργασιών του Φορέα στην προετοιμασία και υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση έργων στο Μέτρο 8.1. του ΕΠΠΕΡ/ ΥΠΕΧΩΔΕ του Γ’Κ.Π.Σ., Φορέας ανάθεσης : Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
 • Υπηρεσίες Συμβούλου στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο εφαρμογής του LEADER (+) στον Ν. Πιερίας, Φορέας ανάθεσης : Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε.
 • Υπηρεσίες Συμβούλου στην Προετοιμασία της υλοποίησης των δράσεων του Άξονα 6 «Ανάπτυξη και προστασία φυσικών πόρων και περιβάλλοντος» του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000 – 2006, Φορέας ανάθεσης : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη του Οδηγού εφαρμογής, Φακέλου υποψηφιότητας και αναλυτική προκήρυξη της δράσης “Μελέτες και έργα ανάπτυξης της μη Δημόσιας Δασοπονίας Π.Κ.Μ., Φορέας ανάθεσης : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας/ Π.Κ.Μ.

Υπηρεσίες αξιολόγησης αναπτυξιακών προγραμμάτων

 • Υπηρεσίες Συμβούλου για την Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Τοπικού Προγράμματος Leader + στο Νομό Θεσσαλονίκης, Φορέας ανάθεσης: Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.
 • Υπηρεσίες Συμβούλου για την Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Τοπικού Προγράμματος Leader + στο Νομό Αχαΐας, Φορέας ανάθεσης : Αναπτυξιακή Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αχαΐα Α.Ε.

Υπηρεσίες υποστήριξης φορέων σε περιβαλλοντικά έργα και προγράμματα

 • Εμπειρογνωμοσύνη – Μελέτη για την επικαιροποίηση του ύψους ενίσχυσης που προβλέπεται στα Άρθρα 31, 37 έως 41 και 43 έως 49 του ΚΑΝ (ΕΝ) 1698/2005, Φορέας ανάθεσης : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Login to your Account