• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα / Γ.Π.Σ. / ΣΧΟΟΑΠ

 • Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Φενεού Νομού Κορινθίας Φορέας ανάθεσης :Δήμος Φενεού Ν. Κορινθίας

Μελέτες ολοκληρωμένης ανάπτυξης υπαίθρου

 • Μελέτη ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης αγροτικού χώρου περιοχής Ανατολικής Ορεινής Ροδόπης Φορέας ανάθεσης :Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.)
 • Μελέτη ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης αγροτικού χώρου περιοχής Πάικου Φορέας ανάθεσης :Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.)
 • Μελέτη εξειδίκευσης των αναπτυξιακών δεδομένων και παρεμβάσεων στον αγροτικό τομέα Ν. Κιλκίς Φορέας ανάθεσης :Εταιρία Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας Ε.Π.Ε.
 • Μελέτη εξειδίκευσης των αναπτυξιακών δεδομένων και παρεμβάσεων στον αγροτικό τομέα Ν. Πέλλας Φορέας ανάθεσης :Εταιρία Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας Ε.Π.Ε.
 • Μελέτη εξειδίκευσης των αναπτυξιακών δεδομένων και παρεμβάσεων στον αγροτικό τομέα Ν. Θεσσαλονίκης Φορέας ανάθεσης :Εταιρία Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας Ε.Π.Ε.
 • Μελέτη εξειδίκευσης των αναπτυξιακών δεδομένων και παρεμβάσεων στον αγροτικό τομέα Ν. Σερρών Φορέας ανάθεσης :Εταιρία Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας Ε.Π.Ε.
 • Μελέτη εξειδίκευσης των αναπτυξιακών δεδομένων και παρεμβάσεων στον αγροτικό τομέα Νομού Πιερίας, Φορέας ανάθεσης : Εταιρία Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας Ε.Π.Ε.
 • Μελέτη Εξειδίκευση ενεργειών προώθησης – προβολής (εκτός γεωργικού τομέα), Φορέας ανάθεσης : Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Μελέτες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού

 • Μελέτη αγροτουριστικής ανάπτυξης Ολύμπου, Φορέας ανάθεσης : Αναπτυξιακή Λιτοχώρου Ολύμπου Α.Ε.
 • Επιχειρησιακό σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης του μαζικού τουρισμού στο Νομό Χαλκιδικής, Φορέας ανάθεσης : Αναπτυξιακή Εταιρία Χαλκιδικής Α.Ε.
 • Μελέτη προσδιορισμού φέρουσας ικανότητας και χωροθέτηση παρεμβάσεων αγροτικού τουρισμού, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER + Ν. Πέλλας, Φορέας ανάθεσης : Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε. (ΧΑΡΤΗΣ)

Login to your Account