• ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μελέτες προστασίας και αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων

 • Μελέτη αντιδιαβρωτικών έργων, αποκατάστασης καμένων εκτάσεων λεκανών απορροής περιοχής Πευκοχωρίου χερσονήσου Κασσάνδρας, Φορέας ανάθεσης :Δ/νση Δασών Ν. Χαλκιδικής
 • Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων καμένων εκτάσεων λεκανών απορροής περιοχής Πευκοχωρίου χερσονήσου Κασσάνδρας, Φορέας ανάθεσης :Δ/νση Δασών Ν. Χαλκιδικής

Μελέτες διάνοιξης και βελτίωσης δασικών οδών

 • Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου στο δασόκτημα Δήμου Πανοράματος Φορέας ανάθεσης :Δήμος Πανοράματος Ν. Θεσσαλονίκης
 • Μελέτη βελτίωσης δρόμου Β΄ κατηγορίας από Ουρανούπολη έως Κομίτσα Φορέας ανάθεσης : Δήμος Ακάνθου Σταγείρων Ν. Χαλκιδικής

Μελέτες δασικής αναψυχής

 • Μελέτη καθαρισμού και σήμανσης μονοπατιών πεζοπορικών διαδρομών Νήσου Βόρειας Καρπάθου Φορέας ανάθεσης :Κοινότητα Ολύμπου Καρπάθου
 • Μελέτη σύνδεσης χώρων φυσικής ομορφιάς του ρέματος Βαθύλακος, περιαστικού όγκου Ανατολικής Θεσσαλονίκης Φορέας ανάθεσης :Δημοτική Επιχείρηση Αγροτικής Ανάπτυξης Θέρμης
 • Μελέτη αξιοποίησης και προστασίας Πλατανορέματος και δημιουργία χώρου αναψυχής στη θέση Πλατανόρεμα Δ.Δ. Βεργίνας Δ. Βεργίνας Φορέας ανάθεσης :Δήμος Βεργίνας Ν. Ημαθίας
 • Μελέτη δημιουργίας και ανάδειξης πεζοπορικών διαδρομών ορεινής περιοχής Δήμου Νιγρίτας, Φορέας ανάθεσης :Δήμος Νιγρίτας Ν. Σερρών

Μελέτες υδραυλικών έργων ορεινής υδρονομίας

 • Μελέτη έργων ενίσχυσης υπόγειου υδροφορέα και συγκράτησης νερού στη λεκάνη Χαβριά Χαλκιδικής, Φορέας ανάθεσης :Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής Α.Ε.
 • Μελέτη περιοδικής – μόνιμης κατάκλιση εδαφών δάσους Απολλωνίας Λίμνης Βόλβης, Φορέας ανάθεσης :Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Μελέτες προστασίας και ανάδειξης δομημένου περιβάλλοντος

 • Στρατηγικό και Επιχειρησιακό σχέδιο για το πράσινο στην Θεσσαλονίκη Φορέας ανάθεσης :Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Μελέτη ανάπλασης – αναβάθμισης Νότιας πύλης από Φάληρο μέχρι οδό Πειραιώς και περιοχής Αγ. Διονυσίου Δραπετσώνας στο Λιμάνι Πειραιώς Φορέας ανάθεσης : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Διεύθυνση Προγραμματισμού και Έργων
 • Μελέτη ανάπλασης πηγών Σεβαστιανών Φορέας ανάθεσης :Αναπτυξιακή Εταιρία Κάμπου Νομού Πέλλας Α.Ε.
 • Μελέτη – κατασκευή πάρκου πόλης ‘Ανω Λιοσίων Αττικής Φορέας ανάθεσης :ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 • Φυτοτεχνική μελέτη που αφορά τις παρακάτω περιοχές παρέμβασης στην πόλη του Λουτρακίου : α. Πλατεία Ποσειδώνος, β. Οδός Ποσειδώνος, γ. Παραλιακοί Πεζόδρομοι Φορέας ανάθεσης :Ανώνυμη Τουριστική Εταιρία Καζίνο Λουτρακίου
 • Μελέτη ανάπλασης περιοχής των Βυζαντινών Νερόμυλων στο ρέμα Πολίχνης Φορέας ανάθεσης :Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Β.Δ. Θεσσαλονίκης Α.Ε.
 • Μελέτη έργων και παρεμβάσεων συγκοινωνιακού σχεδιασμού στην κεντρική περιοχή του Δήμου Σίνδου Φορέας ανάθεσης :Δήμος Σίνδου (σήμερα : Δήμος Εχέδωρου) Ν.Θεσσαλονίκης

Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και αποκατάστασης τοπίου

 • Μελέτη ανάδειξης περιβάλλοντος Κάρλας Φορέας ανάθεσης :ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ/ Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • Μελέτη ανάδειξης και ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων Μαραθώνα Φορέας ανάθεσης :Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την εκτέλεση Αρχ/κών Έργων Α.Ε.
 • Μελέτη φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Αγίου Παύλου Φορέας ανάθεσης :Δήμος Αγίου Παύλου Ν. Θεσσαλονίκης
 • Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση μελετών αποκατάστασης τοπίου για τον κύριο άξονα της Εγνατίας Οδού και τους Κάθετους Άξονες Φορέας ανάθεσης :ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
 • Μελέτη αποκατάστασης τοπίου στα τμήματα Άγιος Σύλλας – Άσπρα χώματα (εκτός κόμβου) και Παράκαμψη Καβάλας (τμήματα 13.5.- 13.6- 13.8.) της Εγνατίας Οδού Φορέας ανάθεσης :ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
 • Μελέτη δημιουργίας βοτανικού κήπου του Αιγαίο στο Δήμο Ιωνίας Ν. Χίου Φορέας ανάθεσης : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου
 • Αποπεράτωση μελέτη ανισόπεδου Κόμβου Κ-16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης. Φορέας ανάθεσης : Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δημοσίων Έργων.

Login to your Account