27Ιουλίου2018

Νέα σύμβαση της εταιρίας 2018 – ΔΥΟΠΠ – Interreg VA “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”

Η εταιρεία μας στις 27/7/2018 υπέγραψε σύμβαση για την “Παροχή ειδικών επιστημονικών υπηρεσιών και εργαλείων για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της επιχειρησιακής λειτουργίας των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας” με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δίκτυο για την υποστήριξη της λειτουργιάς και την εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών – ΔΥΟΠΠ», για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020” με τίτλο: “Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural hazards through a certified framework for cross-border education, training and support of civil protection volunteers based on innovation and new technologies” και ακρώνυμο eOUTLAND. Συντονιστής Εταίρος του ανωτέρω προγράμματος είναι η ΔΥΟΠΠ.

15Ιουλίου2018

Συμμετοχή της εταιρίας στο Matchmaking Event του 6th Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation

Η εταιρία συμμετείχε στο Matchmaking Event που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Ιουλίου στην Αθήνα στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” στο πλαίσιο του 6ου Ελληνικού Φόρουμ Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Το Φόρουμ διοργανώθηκε για 6η συνεχή χρονιά από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, με σκοπό να λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανάπτυξη μίας ενεργής πλατφόρμας αναζήτησης επιχειρηματικών, τεχνολογικών και ερευνητικών συνεργασιών. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους, να διερευνήσουν νέες ιδέες και να αναπτύξουν συνεργασίες με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και επιστήμονες με τεράστια εμπειρία που εργάζονται σε παρόμοια πεδία, να δημιουργήσουν νέες συνδέσεις και ενδεχομένως ερευνητικές και τεχνικές συνεργασίες στους τομείς της νανοτεχνολογίας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας πληροφοριών. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στο ευρύ πεδίο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών εμπλέκοντας βασικούς τομείς.

20Μαϊου2018

Συμμετοχή της εταιρίας στο Matchmaking Event του Technology Forum 2018

Η εταιρία συμμετείχε στο Matchmaking Event του Technology Forum 2018 (https://technologyforum2018.b2match.io/), που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη (Κτήριο ΚΕΔΕΑ Α.Π.Θ.)

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανάπτυξη μίας ενεργής πλατφόρμας αναζήτησης επιχειρηματικών, τεχνολογικών και ερευνητικών συνεργασιών. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους, να διερευνήσουν νέες ιδέες και να αναπτύξουν συνεργασίες στον τομέα της πληροφορικής, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα προκαθορισμένων συναντήσεων. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στο ευρύ πεδίο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών εμπλέκοντας βασικούς τομείς, καθώς επίσης και εφαρμογές στην ιατρική, τις μεταφορές, το περιβάλλον, την ενέργεια, την εκπαίδευση κ.α.

Login to your Account