Επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης.

Ανάδοχος Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

An innovative approach of integrated wild land fire management regulating the wildfire problem by the wise use of fire: solving the FIRE PARADOX.

Μέλος δικαιούχου σχήματος FP6-SUSTDEV – Sustainable Development, Global Change and Ecosystems: thematic priority 6 under the Focusing and Integrating Community Research programme 2002-2006.

Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων καμένων εκτάσεων λεκανών απορροής 8-9-10-11 περιοχής Πευκοχωρίου, χερσονήσου Κασσάνδρας.

Ανάδοχος Διεύθυνσης Δασών Χαλκιδικής ΠΚΜ.