Τύπος Εργασίας
Full-time
Έναρξη εργασίας
Άμεσα
Τοποθεσία
15ο χλμ. Θεσσαλονίκη – Μουδανιών, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, 57001
Ημερομηνία ανάρτησης
21/10/2021
Ανοιχτή μέχρι
30/11/2021
Τίτλος Θέσης Εργασίας
Junior IT
Περιγραφή

H ιδιωτική εταιρία ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ με έδρα στη Θεσσαλονίκη και κύριο αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα περιβάλλοντος , αναζητά για πρόσληψη Junior IT.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα/ εμπειρία:

Ευθύνες
 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισοδύναμου στον τομέα της Πληροφορικής
 • Ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών JAVA/ java EE, Javascript, Leaflet, React, Android SDK, IOS και SQL/ PostgreSQL databases
 • Ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, εργατικότητα
 • Επιθυμητή εμπειρία
 • Ερευνητικό ενδιαφέρον ή/ και γνώση σχετική με επιχειρησιακά συστήματα, web/ cloud υποδομές, AI/ ML, IoT και σχετικές εφαρμοσμένες τεχνολογίες
Close modal window

Θέση Εργασίας: Junior IT

Σας ευχαριστούμε για το αίτημα σας.

Τύπος Εργασίας
Full-time
Τοποθεσία
Ημερομηνία ανάρτησης
21/10/2021
Ανοιχτή μέχρι
30/11/2021
PDF Export
Τίτλος Θέσης Εργασίας
Junior Service Manager
Περιγραφή

Η ιδιωτική εταιρία ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ με έδρα στη Θεσσαλονίκη και κύριο αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα περιβάλλοντος, αναζητά για συνεργασία

Για τη θέση του Junior Service Manager

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

 

Ευθύνες

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισοδύναμου στον τομέα των Οικονομικών/ Marketing
 • Σχετικός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση και χειρισμός της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση των τεχνικών ψηφιακής προώθησης προϊόντων

Επιθυμητή εμπειρία

 • Ερευνητικό ενδιαφέρον ή/ και γνώση στις διάφορες φάσης του design thinking (ideation, implementation, prototyping) όπως εφαρμόζεται σε προιόντα web και mobile.
 • Ερευνητικό ενδιαφέρον ή/ και γνώση σε θέματα προώθησης προς την αγορά εξειδικευμένων εφαρμογών web και mobile
Προσόντα
 • Πτυχίο οικονομικών η άλλου συναφούς κλάδου σπουδών (ΑΕΙ/ΤΕΙ) και εμπειρία σε τμήμα Marketing 2 χρόνια
 • Σχετικός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Πολύκαλήγνώσητου MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Πολύ καλή γνώση και χειρισμός της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Πολύ καλή γνώση των τεχνικών ψηφιακής προώθησης προϊόντων

Επιθυμητά προσόντα

 • σε θέματα διαμόρφωσης εφαρμογών web και mobile για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου προς τους χρήστες και την αγορά, και
 • σε θέματα προώθησης προς την αγορά εφαρμογών web και mobile.
Close modal window

Θέση Εργασίας: Junior Service Manager

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!

Article by forester-environmentalist Stergios Diamantopoulos on how to organize wildfire protection.

By Stergios Diamantopoulos *

Once again we become spectators in the same project, as it happens every year, during the fire season. And every year the forecasts become more and more ominous, and the much-discussed "climate change" is not a simple assessment of possible unpleasant consequences in the future, but is the grim reality that our planet is experiencing. Dealing with the effects of climate change will require a lot of effort, serious long-term planning, a lot of financial and human resources.

Prevention, repression, rehabilitation, is the triptych that must be organized in the best and most efficient way given the intensity of the phenomena.

The longer our forests are left without serious management, the more fuel they accumulate on a daily basis, which with the intensity of the weather phenomena becomes a powder magazine.

The more we do not seriously plan the field of prevention and early warning, the more intense will be the effects of rural fires.

Until mandatory firefighting plans (drafting and implementation) are instituted at the level of the Region and the Municipality, we will run after the events and not preventively as they should.

New technologies and modern tools must be integrated into the process of planning, preventing and dealing with rural fires. Risk prediction models, as well as artificial intelligence methods can now make a significant contribution to the whole process of fire development. Earth observation data and their exploitation in earlier, real and later time, can also be a serious shield.

The synergy of the private and public sectors is imperative. There are excellent Greek high-tech companies that deal with the issue and must be activated under the responsibility of the state.

Targeted local fire protection plans at the municipal level must be institutionalized and drafted in scientific terms of assessment of risk areas for starting a fire (static hazard). Daily forecast of local hazard using meteorological data (dynamic hazard).

Only in this way will we know every day where exactly in the area of a Municipality there is a serious risk not only of starting but also of spreading a fire. So we can act proactively, spatially focused and directly.

Municipalities must dare to take the case of PREVENTION together with the institutionalized voluntary groups of civil society.

Source: Voria.gr

Τύπος Εργασίας
Full-time
Τοποθεσία
Ημερομηνία ανάρτησης
18/06/2021
Ανοιχτή μέχρι
31/08/2021
PDF Export
Τίτλος Θέσης Εργασίας
Μηχανικός Χωροταξίας
Περιγραφή

Η εταιρία ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ με έδρα την Θεσσαλονίκη που δραστηριοποιείται στο χώρο του περιβάλλοντος και των νέων τεχνολογιών, αναζητά για συνεργασία, στο πλαίσιο συν-χρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιεί, Χωροτάκτη Μηχανικό με ειδίκευση σε θέματα Χωροταξίας , χρήσεων γης και δραστηριοτήτων.

Close modal window

Θέση Εργασίας: Μηχανικός Χωροταξίας

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!

Η εταιρία υπέγραψε εντός του Απριλίου, δύο συμβάσεις γενικών υπηρεσιών με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Δίκτυο για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την Εκπαίδευση των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε θέματα Φυσικών Καταστροφών – ΔΥΟΠΠ» για την ανάπτυξη μητρώων και πρωτοκόλλων για την ενίσχυση των διαδικασιών εκπαίδευσης των εθελοντών πολιτικής προστασίας καθώς και την ανάπτυξη σχετικού έξυπνου εργαλείου συντονισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το έργο υλοποιείται από το Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.

Τύπος Εργασίας
Full-time
Έναρξη εργασίας
Άμεσα
Τοποθεσία
15ο χλμ. Θεσσαλονίκη – Μουδανιών, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, 57001, Ελλάδα
Ανοιχτή μέχρι
31/08/2020
Τίτλος Θέσης Εργασίας
Junior Service Manager
Περιγραφή

Η εταιρία ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ με έδρα την Θεσσαλονίκη που δραστηριοποιείται στο χώρο του περιβάλλοντος και των νέων τεχνολογιών, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με νέο επιστήμονα για τη θέση του Junior Service Manager

Προσόντα
 • Πτυχίο οικονομικών η άλλου συναφούς κλάδου σπουδών (ΑΕΙ/ΤΕΙ) και εμπειρία σε τμήμα Marketing 2 χρόνια
 • Σχετικός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση του MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Πολύ καλή γνώση και χειρισμός της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Πολύ καλή γνώση των τεχνικών ψηφιακής προώθησης προϊόντων

 

Επιθυμητά προσόντα/ εμπειρία

 • σε θέματα διαμόρφωσης εφαρμογών web και mobile για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου προς τους χρήστες και την αγορά, και
 • σε θέματα προώθησης προς την αγορά εφαρμογών web και mobile.
Close modal window

Θέση Εργασίας: Junior Service Manager

Σας ευχαριστούμε για το αίτημα.

Posts navigation