Η ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. συμμετείχε στις εργασίες του 12ου πανελληνίου συνεδρίου της HellasGIS, που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 1-2 Δεκεμβρίου 2022 και παρουσίασε, σε μορφή πόστερ, τα αποτελέσματα του έργου SMARTBEEKEEP. Το έργο αξιοποιεί τις σύγχρονες εξελίξεις στις τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση μέσω μίας καινοτομικής πλατφόρμα που εξυπηρετεί  τη μελισσοκομική δραστηριότητα και έρευνα. Μπορείτε να δείτε το πόστερ πατώντας σε αυτό τον link.

Εντός του προηγούμενου μήνα, εγκρίθηκε η πρόταση που κατατέθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης της ΓΓΕΚ «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ – 2η πρόσκληση ‘’Επιχειρήσεις’’». Ο τίτλος του προς εκτέλεση έργου είναι «Συνεργατικός Σχηματισμός Διαλειτουργικών και Ολιστικών Συστημάτων Πολιτικής Προστασίας» με χρόνο ολοκλήρωσης το Δεκέμβριο του 2023 και προϋπολογισμό περίπου 2,5 εκ. Η ΟΜΙΚΡΟΝ, ως ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας DRIC-DEFCALION, συμμετέχει ενεργά στο έργο μαζί με πλήθος άλλων εταιριών, εταίρων του συνεργατικού σχηματισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα μέλη και τις δράσεις του Σχηματισμού, μπορείτε να δείτε τον σχετικό ιστότοπο.

Εντός του Ιουλίου, η Όμικρον υπέγραψε 2 συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για το έργο «Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης (ΣΑΠ) των δασών και δασικών εκτάσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για τη προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής». Το έργο ανατέθηκε από τον ΥΠ.ΕΝκαι το αντικείμενο της σύμβασης αφορά εργασίες φωτοερμηνείας καιδειγματοληψίες πεδίου για τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κρήτης.

Η Όμικρον συμμετέχει στο έργο «Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης των χερσαίων και υγροτοπικών τύπων οικοτόπων κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα» με αναθέτουσα αρχή το ΥΠ.ΕΝ. Η σχετική σύμβαση υπογράφθηκε εντός του Ιουλίου 2022. Το έργο έχει διάρκεια 2 έτη

Η ΟΜΙΚΡΟΝ συμμετείχε στο 4ο συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον που διοργανώθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 24-26/5/2022 στην Αθήνα. Η εταιρεία συμμετείχε με poster με τίτλο «Προσδιορισμός των καταλληλότερων Βοσκήσιμων Γαιών με τη χρήση νέων τεχνολογιών και δορυφορικών δεδομένων» το οποίο μπορείτε να δείτε πατώντας στην παρακάτω εικόνα (κλικ για μεγέθυνση).

Συμμετοχή της ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. στο 4ο συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία

Εντός του Μαΐου 2022, η Όμικρον συμμετείχε, μέσω του Στέργιου Διαμαντόπουλου, Ιδρυτή και βασικού μετόχου της εταιρείας, σε ημερίδες και διαλέξεις που διοργανώθηκαν από τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (α) και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (β) του ΑΠΘ.

Welcome to Omikron's outdoor meetings!
The Omikron Innovation Team organized an open-air workshop / meeting at the Thermi Environmental Park. We did a brainstorming session? in the context of developing new ideas but at the same time, we took some time to connect with our team members, in nature?, instead of crowding around a conference table.
The results were excellent!
You must try it!