Τύπος Εργασίας
Full-time
Τοποθεσία
Ημερομηνία ανάρτησης
18/06/2021
Ανοιχτή μέχρι
31/08/2021
PDF Export
Τίτλος Θέσης Εργασίας
Μηχανικός Χωροταξίας
Περιγραφή

Η εταιρία ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ με έδρα την Θεσσαλονίκη που δραστηριοποιείται στο χώρο του περιβάλλοντος και των νέων τεχνολογιών, αναζητά για συνεργασία, στο πλαίσιο συν-χρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιεί, Χωροτάκτη Μηχανικό με ειδίκευση σε θέματα Χωροταξίας , χρήσεων γης και δραστηριοτήτων.

Close modal window

Θέση Εργασίας: Μηχανικός Χωροταξίας

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!