Εταιρικά Νέα

Ανακοίνωση σε Συνέδριο για Best Practises

Η Ελληνική Διαχειριστική Αρχή Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας διοργανώνει το «1ο Συνέδριο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία: Promoting Best Practices-Sharing Experiences”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και στο πλαίσιο των εορτασμών για την Ημέρα της Ευρώπης.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9, Μαΐου 2014 στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (Χώρος: Ξενοδοχείο Μακεδονία Palace).

Ο στόχος του Συνεδρίου είναι να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες εμπειρίες και διδάγματα και να επικεντρωθούν οι προσπάθειες, προκειμένου να μετατρέψουν ατομική και θεσμική εμπειρία και γνώση σε κεφάλαιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον.

Στα πλαίσια του συνεδρίου η εταιρίας μας θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα και θα μοιραστεί τις εμπειρίες της κατά την υλοποίηση του Προγράμματος OUTLAND «Ανάπτυξη Ανοικτών Πρωτοκόλλων και Εργαλείων για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας σε θέματα Φυσικών Καταστροφών (Δασικών Πυρκαγιών) σε Ελλάδα και Βουλγαρία» ως σύμβουλος του Δήμου Θέρμης.

Σημαντικότερο όλων είναι όμως το γεγονός, πως το Πρόγραμμα OUTLAND υλοποιήθηκε με τρόπο τέτοιο ώστε να θέσει τις βάσεις για μία διαδημοτική δομή συνεργασίας της οποίας κεντρικός άξονας είναι η υποστήριξη και εκπαίδευση των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας σε θέματα Φυσικών Καταστροφών.

Στη νέα ευρωπαϊκή γραμμή κλιματικής δράσης κινείται και η νεοσύστατη διαδημοτική συνεργασία ως αποτέλεσμα του προγράμματος που σχετίζεται με τον εθελοντισμό, την πολιτική προστασία και το περιβάλλον. Ο εθελοντισμός στην Πολιτική Προστασία αποτελεί βασικό πυλώνα ετοιμότητας ώστε ο πολίτης να παραμένει ασφαλής ακόμα κι όταν οι τοπικές κοινωνίες έρχονται αντιμέτωπες με ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Αποκλειστικός αρμόδιος για την οργάνωση και την στήριξη των Ομάδων Πολιτικής Προστασίας είναι θεσμικά οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού της χώρας.