Ποιοι
Είμαστε

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες περιβάλλοντος από το 2001, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους τομείς ενασχόλησής μας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ποιοι είμαστε - ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ

Ποιοι
Είμαστε

Ποιοι είμαστε - ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες περιβάλλοντος από το 2001, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους τομείς ενασχόλησής μας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Οι Αξίες μας

Γιατί να μας Επιλέξετε

Οι προσεγγίσεις μας είναι πάντοτε ολιστικές και βασίζονται στην προηγμένη τεχνολογία ενώ αξιοποιούν σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα, η αρτιότητα και η καινοτομία των δραστηριοτήτων μας. Επομένως είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προϊόντα στους τομείς της προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Ακρίβεια στον χρόνο ολοκλήρωσής και παράδοσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
Εκτεταμένη και μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος
Εξελιγμένα πρότυπα και προδιαγραφές ποιότητας εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών
Ισχυρές επαγγελματικές συνέργειες και ευρεία δικτύωση
Υψηλή επιστημονική εξειδίκευση και συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού
Πρόσβαση σε εθνικές, κοινοτικές και διακρατικές χρηματοδοτήσεις

Η ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε.

Λίγα λόγια για εμάς

Η ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε. είναι ιδιωτική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένων επιστημονικών προσεγγίσεων και λύσεων νέας τεχνολογίας.

Ιδρύθηκε το 2001 από μια ομάδα έμπειρων επιστημόνων, επαγγελματιών στους τομείς του φυσικού περιβάλλοντος, της διαχείρισης έργων, της περιφερειακής ανάπτυξης, της χαρτογραφίας, των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών GIS. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει υιοθετήσει έναν ιδιαιτέρως εξωστρεφή χαρακτήρα σε συμφωνία με τις σύγχρονες τάσεις αιχμής και φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς με βασικό στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους τομείς ενασχόλησής της σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Από τον Φεβρουάριο 2022 η ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. έχει αποττυπώσει σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους και την απαιτούμενη επαγγελματική συμπεριφορά όλων των εργαζομένων μας.

ΔΙΑΒAΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚH
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛEΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΒIΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝOΧΛΗΣΗΣ

Εικόνα επισκόπησης ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ

Η ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε. είναι ιδιωτική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένων επιστημονικών προσεγγίσεων και λύσεων νέας τεχνολογίας.

Ιδρύθηκε το 2001 από μια ομάδα έμπειρων επιστημόνων, επαγγελματιών στους τομείς του φυσικού περιβάλλοντος, της διαχείρισης έργων, της περιφερειακής ανάπτυξης, της χαρτογραφίας, των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών GIS. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει υιοθετήσει έναν ιδιαιτέρως εξωστρεφή χαρακτήρα σε συμφωνία με τις σύγχρονες τάσεις αιχμής και φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς με βασικό στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους τομείς ενασχόλησής της σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Σχεδιασμός 90%
Διαχείριση 80%
Ανάπτυξη 70%

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να εξασφαλίσετε ποιότητα και ακρίβεια στο έργο σας, δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα.

Εικόνα επικοινωνίας με την ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ

Καινοτόμες Υπηρεσίες & Λύσεις

Πιστοποιημένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 από την TUV HELLAS για την «Σύνταξη Μελετών και Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα: Φυσικού, Αστικού & Περιαστικού Περιβάλλοντος – Ανάπτυξης Υπαίθρου – Τεχνικών Έργων – Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και Εφαρμογών – Φωτογραμμετρίας – Κτηματολογίου – Βάσεων Δεδομένων – Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λογισμικού και Εφαρμογών Πληροφορικής – Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών».