Σχετικά με τους Δασικούς Χάρτες

Οι δασικοί χάρτες θεσμοθετήθηκαν με τον ν.2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/3-12-1998). Είναι χάρτες οι οποίοι δείχνουν ποιες εκτάσεις ήταν το 1945 και είναι και σήμερα δασικές ή χορτολιβαδικές ή άλλης μορφής (μη δασικές) ή συνδυασμός των ανωτέρω.

Ο Δασικός Χάρτης ορίζει για κάθε έκταση που παρουσιάζει ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι σύνθετος π.χ. ΔΑ όπου το Δ αποτυπώνει την ιστορική κατάσταση της έκτασης το 1945 (δασική) και το Α την πρόσφατη κατάσταση της έκτασης το 2007-2009 (άλλης μορφής – μη δασικό).

Επί του Δασικού χάρτη οι χαρακτηρισμοί που εμφανίζονται είναι:

 • Εκτάσεις δασικές με χαρακτηρισμούς "ΔΔ"(ανέκαθεν δασική έκταση),"ΑΔ"(δασωμένη έκταση άλλης μορφής) και "ΔΑ"(εκχερσωμένη δασική έκταση).
 • Εκτάσεις χορτολιβαδικές με χαρακτηρισμούς "XX"(ανέκαθεν χορτολιβαδική έκταση),"ΧΑ"(εκχερσωμένη χορτολιβαδική έκταση) και "ΑΧ"(εγκαταλελειμμένη έκταση).
 • Εκτάσεις μη δασικές με χαρακτήρα "ΑΑ"(ανέκαθεν άλλης μορφής)
 • Εκτάσεις χαρακτηρισμένες με πράξεις του Δασαρχείου ή, της αρμόδιας Δ/νσης Δασών. Αυτές λαμβάνουν χαρακτήρες "ΠΑ"(πράξης άλλης μορφής-μη δασική),"ΠΧ"(πράξη χορτολιβαδική) και "ΠΔ"(πράξη δασική).
 • Εκτάσεις αναδασωτέες, που λαμβάνουν τον χαρακτήρα "ΑΝ"(αναδασωτέα έκταση).

Η ανάρτηση του Δασικού Χάρτη είναι η πρώτη δημοσιοποίηση του προς το ευρύ κοινό ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες για  τον χαρακτήρα των  εκτάσεών τους, ώστε να κριθεί και ενδεχομένως να διορθωθεί, κατόπιν αντίρρησης από κάθε ενδιαφερόμενο. Είναι η μοναδική ευκαιρία κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου με έννομο συμφέρον να προασπίσει τα δικαιώματα της γης που του ανήκει και να αποδείξει με επιστημονικά κριτήρια ότι η έκταση που κατείχε και κατέχει δεν είναι ούτε ήταν δασική, εφόσον αυτό ισχύει. Το μέσο που του δίνει η νομοθεσία είναι η άσκηση αντίρρησης. Για τις εκτάσεις του Δασικού Χάρτη για τις οποίες δεν θα ασκηθεί αντίρρηση, θα γίνει άμεσα θεώρηση και κύρωση.

Αντίρρηση επί του Δασικού Χάρτη

Η αντίρρηση είναι το μοναδικό μέσο με το οποίο οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προτείνει τεκμηριωμένες αλλαγές επί των χαρακτηρισμένων εκτάσεων του Δασικού χάρτη.

Στο περιεχόμενο μίας αντίρρησης πρέπει να προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον Δασικό Χάρτη εκτάσεων. Ειδικότερα, αντίρρηση μπορεί να υποβληθεί είτε επειδή μια έκταση έχει χαρακτηριστεί ως δασική (ενώ δεν είναι) ή και αντίστροφα επειδή κάποια έκταση έχει παραλειφθεί να χαρακτηριστεί ως δασική (ενώ είναι).

Τα βήματα που πρέπει να γίνουν από την ανάρτηση μέχρι και την υποβολή της αντίρρησης φαίνονται με απλό και παραστατικό τρόπο στο φυλλάδιο.

Φυλλάδιο Αντίρρηση επί του Δασικού Χάρτη
Λογότυπο υπηρεσίας Δασικός Χάρτης και Αναρτήσεις

Η εταιρεία προσφέρει προς ιδιώτες μία σειρά από υπηρεσίες που αφορούν χαρακτηρισμούς γεωτεμαχίων επί περιοχών με αναρτημένο Δασικό Χάρτη. Η εταιρεία αναλαμβάνει να το σύνολο των εργασιών από την αξιολόγηση των χαρακτηρισμών της έκτασης επί του Δ.Χ. και την δόμηση της βέλτιστης προσέγγισης για την υποβολή αντίρρησης μέχρι και την τελική υποβολή του φυσικού φακέλου και την παράσταση στην Επ.Ε.Α. Αναλυτικά, οι εργασίες που δύναται να γίνουν φαίνονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο.

Φυλλάδιο υπηρεσίες προς ιδιώτες για δασικούς χάρτες και αναρτήσεις

Η ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. σε συνεργασία με την GAIA Επιχειρείν Α.Ε. έχουν αναπτύξει από κοινού τη νέα υπηρεσία «Συμβουλευτική υπηρεσία αγροδασικής Γης» η οποία παρέχει στον επαγγελματία αγρότη όλη την απαραίτητη ενημέρωση αναφορικά με τους χαρακτηρισμούς των αγροτεμαχίων του επί του αναρτημένου Δ.Χ. και τον κατευθύνει στην συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των κανονιστικών απαιτήσεων που απορρέουν από την Εθνική Δασική και Αγροτική νομοθεσία.

Λογότυπο υπηρεσίας δασικών χαρτών για αγρότες

Η Υπηρεσία

Μέσω της συγκεκριμένης ψηφιακής συμβουλευτικής υπηρεσίας, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών και την τακτοποίηση των κανονιστικών απαιτήσεων, οι οποίες απορρέουν από τη δασική νομοθεσία, με απώτερο στόχο αφενός τη διασφάλιση της καταβολής της βασικής σας ενίσχυσης αλλά και των λοιπών αγροτικών ενισχύσεων, οι οποίες προκύπτουν από τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα και από τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης, και αφετέρου την εξασφάλιση της συνέχισης της αγροτικής δραστηριότητας.

Βασικές παροχές:

 • Εξατομικευμένη ενημέρωση
 • Αυτοματοποιημένες διαδικασίες

Πλεονεκτήματα

 • Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση
 • Εξατομικευμένη αξιολόγηση και πρόταση λύσης
 • Παροχή βέλτιστων ενεργειών μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες
 • Υπολογισμός κόστους
 • Διασφάλιση ορθολογικής διαχείρισης των αγροτεμαχίων σας
 • Αυτόματη συμπλήρωση αιτήσεων και σύνταξη εγγράφων και διαγραμμάτων
 • Διασφάλιση λήψης των αγροτικών σας ενισχύσεων
 • Χαμηλό κόστος υπηρεσίας
 • Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
 • Επικαιροποιημένη παροχή λύσεων βάσει μεταβολών της δασικής νομοθεσίας που θα προκύψει κατά τη διάρκεια της υποβολής αντιρρήσεων

Υλοποίηση

Η υπηρεσία παρέχεται μέσω των συμβεβλημένων ΚΕΑ/ΚΥΔ. Με την επιλογή της βέλτιστης λύσης, οι υπάλληλοι των ΚΕΑ/ΚΥΔ προχωρούν στην υλοποίηση των επιλεγμένων, από τον αγρότη, επιλογών, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της απαραίτητης διαδικασίας που περιλαμβάνει την αυτόματη συμπλήρωση των αντίστοιχων αιτήσεων και σύνταξη των εγγράφων και διαγραμμάτων (όπου χρειάζεται). Παράλληλα, παρέχεται πλήρη καθοδήγηση για την ορθή συμπλήρωση του φακέλου με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, με σκοπό την υποβολή στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

  Με το πάτημα "Αποστολή", καταλαβαίνω και αποδέχομαι ότι οι πληροφορίες που υποβάλω θα αποθηκευτούν και θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τον γενικό κανόνα GDPR.

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]