Έργα σε εξέλιξη

Η ΟΜΙΚΡΟΝ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς της προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένων επιστημονικών προσεγγίσεων και λύσεων νέας τεχνολογίας.

Εικόνα σελίδας έργα της Όμικρον Α.Ε.

Έργα της Όμικρον Α.Ε. σε εξέλιξη