Εταιρικά Νέα

Ανανέωση συνεργασίας μεταξύ ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος και HAPPY DAYS για τη χρήση του Λογισμικού ως Υπηρεσία o-fire.

Η εταιρεία ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με την παιδική κατασκήνωση HAPPY DAYS, η οποία θα χρησιμοποιήσει και για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο την εφαρμογή πρόληψης και προστασίας από πυρκαγιές υπαίθρου o-fire στις εγκαταστάσεις της στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Το o-fire αποτελεί μια εφαρμογή υπολογισμού του κινδύνου πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο, προτείνοντας στοχευμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Επιτρέπει την προσωποποιημένη παρακολούθηση του κινδύνου έναρξης και εξάπλωσης φωτιάς, ενώ παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα στον χρήστη να εξετάσει υποθετικά σενάρια πυρκαγιάς. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται, οπτικοποιούνται με τρόπο φιλικό και εύχρηστο για τους χρήστες.

Στις συνοδευτικές υπηρεσίες του o-fire περιλαμβάνεται η χαρτογράφηση της περιοχής ενδιαφέροντος προκειμένου να προσαρμοστεί το λογισμικό στις τοπικές συνθήκες, η διαρκής καταγραφή των τοπικών μετεωρολογικών δεδομένων, καθώς επίσης και η δυνατότητα προσομοίωσης για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα διαχείρισης κινδύνου πυρκαγιών.

Με τη χρήση του o-fire για δεύτερη χρονιά, οι παιδικές κατασκηνώσεις HAPPY DAYS επιδιώκουν από την πλευρά τους, παράλληλα με τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και τις πρωτότυπες δραστηριότητες που προσφέρουν στους μικρούς κατασκηνωτές τους, να θέσουν ακόμα πιο υψηλά τα επίπεδα ασφάλειας. Για τον λόγο αυτό, τα στελέχη και το προσωπικό της κατασκήνωσης παρακολούθησαν ειδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο για την πρόληψη και προστασία από πυρκαγιές υπαίθρου, το οποίο βασίστηκε πάνω σε σενάρια που ετοιμάστηκαν από τον προσομοιωτή της εφαρμογής.

Η συνεργασία για δεύτερη χρονιά μεταξύ των δύο εταιρειών αφενός αναδεικνύει τις δυνατότητες σύμπραξης ανάμεσα στους τομείς του Τουρισμού, των Νέων Τεχνολογιών και του Περιβάλλοντος, αφετέρου δείχνει πως τέτοιου τύπου συνέργιες μπορούν να αποφέρουν οφέλη για κάθε πλευρά και να συμβάλουν στη δημιουργία αναβαθμισμένων προϊόντων και υπηρεσιών.