Εταιρικά Νέα

Αποτελέσματα από ερωτηματολόγια γονέων σχετικά με τη χρήση του o-fire στην παιδική κατασκήνωση Happy Days

Αποτελέσματα από ερωτηματολόγια γονέων σχετικά με τη χρήση του o-fire στην παιδική κατασκήνωση Happy Days

Τα ερωτηματολόγια σχετικά με τη χρήση του συστήματος o-fire για την προστασία της κατασκήνωσης Happy Days μοιράστηκαν το καλοκαίρι του 2016, στους γονείς των παιδιών που φιλοξενήθηκαν κατά τις τρεις κατασκηνωτικές περιόδους. Το σχετικό ερωτηματολόγιο συνόδευε αντίστοιχο έντυπο που μοίραζε η κατασκήνωση κατά την αποχώρηση από τις εγκαταστάσεις και η συμπλήρωσή του ήταν προαιρετική. Στην έρευνα συμμετείχαν 83 άτομα.

 

 

Η πρώτη ομάδα ερωτήσεων ζητούσε την άποψη των γονιών σχετικά με την πρωτοβουλία της κατασκήνωσης να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή/υπηρεσία πρόληψης και προστασίας από πυρκαγιές υπαίθρου, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση που έλαβαν τα μέλη του προσωπικού της από συνεργάτες της ΟΜΙΚΡΟΝ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε πολύ υψηλό ποσοστό η κίνηση αυτή προκάλεσε θετική ανταπόκριση. Πιο συγκεκριμένα, περίπου 9 στους 10 δήλωσαν ότι η πρωτοβουλία αναβαθμίζει την κατασκήνωση και παράλληλα ότι νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια για το παιδί τους. Οχτώ στους δέκα είπαν πως αυξάνεται η εμπιστοσύνη τους απέναντι στο προσωπικό, ενώ 7 στους 10 εκδήλωσαν ενδιαφέρον να γνωρίσουν περισσότερα.

 

Στο δεύτερο μέρος ζητούσαμε από τους γονείς να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με το πόσο απαραίτητες είναι διάφορες ενέργειες για την προστασία από τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε καθολικό βαθμό οι ερωτώμενοι θεώρησαν πως χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση που θα περιλαμβάνει ταυτόχρονα κατάλληλα μέτρα πρόληψης, εκπαιδευμένο και ψύχραιμο προσωπικό, άσκηση για την προετοιμασία των παιδιών και τέλος την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού σχεδίου για ένα περιστατικό κρίσης.

 

Περίπου 7 στους 10 γονείς απάντησαν πως η χρήση της εφαρμογής/υπηρεσίας o-fire θα έπαιζε ρόλο στην απόφασή τους να έρθουν και την επόμενη χρονιά στην κατασκήνωση, ενώ 3 στους 4 είπαν ότι θα συζητούσαν και με άλλους γονείς για αυτή την πρωτοβουλία.

 

Να σημειωθεί ότι το δείγμα αυτών που απάντησαν αποτελούνταν σε μεγάλο βαθμό από νέους γονείς (λίγο πάνω από τους μισούς ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 35-44), κάτι που αντικατοπτρίζεται και στο μορφωτικό τους επίπεδο, το οποίο εμφανίζεται σαφώς υψηλότερο έναντι του γενικού πληθυσμού. Ενδεικτικά, 6 στους 10 είναι τουλάχιστον απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, ενώ στο σύνολο του πληθυσμού – βάσει της Απογραφή του 2011 – το αντίστοιχο κομμάτι είναι μόλις το 22,5% . Ωστόσο, κανένας από τους δυο αυτούς παράγοντες δεν φαίνεται να επηρέασαν το αποτέλεσμα, καθώς δεν εμφανίζονται σημαντικές διαφορές ούτε μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, ούτε μεταξύ των διαφορετικών μορφωτικών επιπέδων.

 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι οι γονείς αξιολογούν, όπως εξάλλου ήταν αναμενόμενο, την ασφάλεια των παιδιών τους πολύ υψηλά. Κατανοούν πως για την προστασία από τον κίνδυνο μια πυρκαγιά, είναι εξίσου σημαντικό να έχει επενδύσει κανείς σε προληπτικά μέτρα, εκπαίδευση προσωπικού και παιδιών, όπως επίσης και στην κατάστρωση ενός αποτελεσματικού σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, κρίνουν ως θετική την πρωτοβουλία της κατασκήνωσης Happy Days να εξοπλιστεί με το σύστημα o-fire και αυτή η θετική γνώμη επηρεάζει αφενός την απόφασή τους να έρθουν και την επόμενη χρονιά, αφετέρου τη διάθεσή τους να μιλήσουν σε άλλους γονείς για την κατασκήνωση.

 

Η ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε., θέλει για ακόμα μια φορά να ευχαριστήσει όλους όσους έλαβαν μέρος στην έρευνα, καθώς και τη διοίκηση της κατασκήνωσης Happy Days για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε.