Εταιρικά Νέα

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου SmartBeeKeep

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου SmartBeeKeep, στο πλαίσιο της Β’ φάσης της Δράσης του “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ”, με αντικείμενο την ανάπτυξη έξυπνου εργαλείου διαχείρισης δραστηριοτήτων μελισσοκομίας.

Συγκεκριμένα, το έργο SmartBeeKeep φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τις σύγχρονες εξελίξεις στις τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους τομείς της μελισσοκομίας και της μελέτης της βιοποικιλότητας προτείνοντας μία καινοτόμα πλατφόρμα που θα εξυπηρετήσει και θα διευκολύνει τη μελισσοκομική δραστηριότητα και έρευνα, στην Ελλάδα και διεθνώς.

Στο πλαίσιο του έργου, θα γίνει πιλοτική εφαρμογή σε δύο περιοχές μελέτης του Νομού Θεσσαλονίκης, ώστε να καταδειχθεί ότι η τοπική βιοποικιλότητα σε συνδυασμό με την «έξυπνη» μελισσοκομία οδηγεί σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας ενώ παράλληλα συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων διαχείρισης και παραγωγής.

Το έργο είναι μία σύμπραξη μεταξύ Όμικρον Α.Ε., ΕΚΕΤΑ και του Α.Π.Θ. και έχει διάρκεια 30 μήνες.