Εταιρικά Νέα

SeaLoc: Πρότυπο Σύστημα Παροχής Προγνώσεων Θαλασσίων Χαρακτηριστικών και άλλων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε Υψηλή Τοπική Ανάλυση

Το έργο SeaLoc στοχεύει στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος προγνώσεων και συνοδευτικών υπηρεσιών για τις ελληνικές θάλασσες που θα παρέχει διάδραση με τους χρήστες, τόσο μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όσο και μέσω εξειδικευμένων εφαρμογών, τα αποτελέσματα των οποίων θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμα από τις ομάδες-στόχου (π.χ. συνοδευτικές εφαρμογές σε υπάρχουσες πλατφόρμες όπως incrediblue, tripinview, all4yachting, dockit, marinetraffic, amola, tripadvisor, booking, trivago, airbnb κ.α. και εφαρμογές κινητών συσκευών).

 

Οι εφαρμογές αυτές θα παρέχονται κατόπιν ειδικού σχεδιασμού, σε πολύ υψηλή χρονική και χωρική ανάλυση, ενώ θα περιλαμβάνουν πέρα από τις διαδεδομένες προγνώσεις θαλασσίων παραμέτρων (άνεμο, κύμα, ρεύμα, θερμοκρασία) και ειδικούς θεματικούς (προγνωστικούς) δείκτες (για παράδειγμα βαθμός δυσφορίας, ευκολία κολύμβησης, θολερότητα, point-to-point guidance κ.α.) καθώς και εξατομικευμένες λειτουργίες που θα αναπτύσσονται και θα παρέχονται βάσει των αναγνωρισμένων και καταγεγραμμένων αναγκών συγκεκριμένων ομάδων στόχου (tailor-made and on-demand services). Η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος θα πραγματοποιηθεί στην θαλάσσια περιοχή εντός και εκτός του Παγασητικού Κόλπου με ειδίκευση σε δραστηριότητες ιστιοπλοΐας, ενώ γενική προγνωστική πληροφόρηση και θεματικοί προγνωστικοί δείκτες θα παρέχονται για όλο το Βόρειο Αιγαίο.

 

Για πρώτη φορά στη Ελλάδα ένα συνεργατικό σχήμα του ιδιωτικού τομέα θα είναι σε θέση να κεφαλαιοποιήσει την επιστημονική γνώση που έχει συσσωρεύσει με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα των καιρικών και θαλάσσιων προγνώσεων στην παράκτια ζώνη.

Προϋπολογισμός Έργου

Tags: