Εταιρικά Νέα

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Η ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. θέλει να ευχαριστήσει όσους πήρανε μέρος στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που πραγματοποίησε σχετικά με την πρόληψη και προστασία από πυρκαγιές υπαίθρου κατά την αντιπυρική περίοδο. Ανάμεσα σε άλλα συζητήθηκαν:

    • ο κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς βάσει των μετεωρολογικών συνθηκών
    • οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς
    • η εκτίμηση του διαθέσιμου χρόνου μέχρι μια φωτιά να γίνει απειλητική
    • η χρήση της εφαρμογής o-fire ως εργαλείο πρόληψης και αντιμετώπισης