Εταιρικά Νέα

Η ΟΜΙΚΡΟΝ σε νέα μονοπάτια μέσα από νέες δομές και τεχνολογίες

ΟΜΙΚΡΟΝ σε νέα μονοπάτια μέσα από νέες δομές και τεχνολογίες. Η εταιρία μας συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος και εταίρος στην νέα εταιρία του αγροτικού χώρου από κοινού με υγιείς και δυναμικούς συνεταιρισμούς και άλλες εταιρίες παροχής υπηρεσιών από όλη την Ελλάδα. Σκοπός της νέας εταιρίας η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, μέσω νέων τεχνολογιών στις Αγροτικές, Κτηνοτροφικές, Δασοπονικές και Ιχθυολογικές εκμεταλλεύσεις. Βασικό μέλημα επίσης της νέας εταιρίας είναι η παραγωγή ασφαλέστερων τροφίμων και η προστασία του περιβάλλοντος.

Η παρουσίαση της νέας εταιρίας γίνεται στην Αθήνα 5/12/2018 ημέρα Τετάρτη. Στο ξενοδοχείο Royal Olympic Hotel Και ώρα 13:00

Πρόσκληση