Εταιρικά Νέα

Η Όμικρον Α.Ε., οδηγός και πρωτοπόρος στις εξελίξεις στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και της συμβουλευτικής, συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος – εταίρος στην νέα Ανώνυμη Εταιρία με την ονομασία “Αγροτική Καινοτομία”

Η Όμικρον Α.Ε., οδηγός και πρωτοπόρος στις εξελίξεις στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και της συμβουλευτικής, συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος – εταίρος στην νέα Ανώνυμη Εταιρία με την ονομασία “Αγροτική Καινοτομία”. Η νέα εταιρία συνδέει την επιστημονική γνώση και τα επιτεύγματα της τεχνολογίας με τον πρωτογενή τομέα και την εξειδικευμένη και εξατομικευμένη συμβουλευτική με σκοπό τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής με παράλληλη μείωση του κόστους, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού και την εκμετάλλευση των νέων ευκαιριών εν όψει της νέας ΚΑΠ.

Μέσω καινοτόμων και δοκιμασμένων εφαρμογών της ευφυούς γεωργίας και κτηνοτροφίας, η νέα εταιρία προσφέρει υπηρεσίες που αφορούν ενδεικτικά σε:

• συμμόρφωση με πρότυπα ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικών κανόνων και την τήρηση καλών πρακτικών που είναι επωφελείς για το κλίμα, το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα.
• ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων και λιπασμάτων
• Διαχείριση κινδύνου και τη θέσπιση κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών ή άλλων καταστροφών.
• επιμόρφωση, εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα αγροτικής παραγωγής και αγροτικής οικονομίας.

Συντασσόμαστε με το πνεύμα της εποχής (λιτή παραγωγή) και το υιοθετούμε ως κεντρικό μας σύνθημα: Παράγουμε περισσότερα με λιγότερα!

Ενημερωθείτε απο το site της νέας εταιρίας για τις δράσεις που αναμένονται.

Ενεργοποιήσου, μάθε και γίνε συμμέτοχος στη γέννηση της ψηφιακής γεωργίας του 21ο αιώνα.

Δείτε το αντίστοιχο έντυπο