Εταιρικά Νέα

Συμμετοχή της εταιρίας στο Matchmaking Event του Technology Forum 2018

Η εταιρία συμμετείχε στο Matchmaking Event του Technology Forum 2018 (https://technologyforum2018.b2match.io/), που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη (Κτήριο ΚΕΔΕΑ Α.Π.Θ.)

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανάπτυξη μίας ενεργής πλατφόρμας αναζήτησης επιχειρηματικών, τεχνολογικών και ερευνητικών συνεργασιών. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους, να διερευνήσουν νέες ιδέες και να αναπτύξουν συνεργασίες στον τομέα της πληροφορικής, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα προκαθορισμένων συναντήσεων. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στο ευρύ πεδίο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών εμπλέκοντας βασικούς τομείς, καθώς επίσης και εφαρμογές στην ιατρική, τις μεταφορές, το περιβάλλον, την ενέργεια, την εκπαίδευση κ.α.