Εταιρικά Νέα

Συμμετοχή της εταιρίας στην εκδήλωση MariMatch στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Posidonia 2018

Η εταιρία συμμετείχε στο MariMatch στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Posidonia 2018. H εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το Enterprise Europe Network, αφορούσε στην δικτύωση φορέων (ΜΜΕ, Ερευνητικά Κέντρα, clusters κτλ) μέσω προγραμματισμένων 30λεπτων ραντεβού. Τα θέματα των συζητήσεων αφορούσαν κυρίως συνεργασίες στο πλαίσιο χρηματοδοτήσεων, προωθήσεις προϊόντων και υπηρεσιών, την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας κ.α..

Οι βασικοί τομείς της εκδήλωσης ήταν (●) ναυπηγική βιομηχανία, (●) πράσινη ναυτιλία, (●) ηλεκτρονικά μέσα, επικοινωνία και πλοήγηση, (●) μηχανικά και βοηθητικά συστήματα, (●) εφοδιαστικές αλυσίδες και λιμάνια μεταφοράς, (●) ναυτιλιακές υπηρεσίες, (●) ναυτική ασφάλεια και ειδικός εξοπλισμός, (●) θαλάσσια έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία και (●) θαλάσσια βιοικονομία.