Εταιρικά Νέα

Παρουσίαση της εφαρμογής Αγροδασικής γης

Την Τρίτη 6/3/2018, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ενημερωτική παρουσίαση της εφαρμογής αγροδασικής γης στο ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη που διοργάνωσε η Όμικρον Α.Ε. από κοινού με τη GAIA Επιχειρείν.

Πρόκειται για μια συμβουλευτική υπηρεσία λήψης απόφασης, η οποία αφενός θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, για τυχόν επικαλύψεις που μπορεί να παρουσιάζουν τα αγροτεμάχια τους με το δασικό χάρτη αφετέρου θα προτείνει και θα εκτελεί μια σειρά από ενέργειες, τις οποίες μπορούν να κάνουν οι παραγωγοί, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν την αγροτική χρήση αυτών και να μην απωλέσουν ολικώς ή μερικώς κάποια αγροτική ενίσχυση (Βασική Ενίσχυση, Μέτρα ΠΑΑ κλπ.).

Η εν λόγω υπηρεσία παρέχει εξατομικευμένη πληροφόρηση, αυτοματοποιημένες διαδικασίες και πλήρη υποστήριξη στη συμπλήρωση των προς υποβολή φακέλων στις αντίστοιχες υπηρεσίες, παρέχοντας πολλαπλά οφέλη τόσο στο φορέα σας όσο και στους παραγωγούς-πελάτες σας.

Τα ΚΕΑ/ΚΥΔ που παραβρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους Δασικούς Χάρτες, τη σημασία της ανάρτησης τους, τους χαρακτηρισμούς που παρουσιάζει ο χάρτης καθώς και τα διαθέσιμα εργαλεία ώστε ο παραγωγός, ο πολίτης ή ο φορέας να διασφαλίσει την περιουσία και την ιδιοκτησία του. Στο πλαίσιο της ημερίδας, παρουσιάσθηκε η εφαρμογή αγροδασικής και αναλύθηκε η λειτουργία και η χρήση της. Η υπηρεσία παρέχεται σε ΚΕΑ/ΚΥΔ που δραστηριοποιούνται σε Π.Ε. με υπό ανάρτηση Δ.Χ. ή κυρωμένους Δ.Χ.