Εταιρικά Νέα

Επενδυτικό Πρόγραμμα FIREWATCH

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ.

Η εταιρία μας επιλέχθηκε ως δικαιούχος υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Εργαλείων Διαχείρισης Δεδομένων και Λήψης Αποφάσεων για την Προστασία από Δασικές Πυρκαγιές Υποδομών και Σημείων Οικονομικού και Κοινωνικού Ενδιαφέροντος στις Χώρες τις Βαλκανικής και την Τουρκία» και διακριτικό τίτλο FIREWATCH, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Το έργο FIREWATCH φιλοδοξεί να παράξει μία ολοκληρωμένη υπηρεσία αξιολόγησης και χαρτογράφησης του κινδύνου Δασικής Πυρκαγιάς συγκεκριμένων εγκαταστάσεων οικονομικής δραστηριότητας και πρότασης προσαρμοσμένων μέτρων πρόληψης. Επίσης φιλοδοξεί να καλύψει όλο το φάσμα των ενεργειών που χρειάζονται για την εκτίμηση και χωρική καταγραφή της επικινδυνότητας έναρξης και εξέλιξης Δασικής Πυρκαγιάς καθώς και την πρόταση στοχευμένων και εξειδικευμένων μέτρων μείωσής της, βάσει των περιβαλλοντικών συνθηκών και των ειδικών αναγκών του χώρου σας. Η υλοποίηση θα βασιστεί στην ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών λογισμικού νέας τεχνολογίας, όπως Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων και διαδίκτυο.

Tags: