Εταιρικά Νέα

“Ο Δασικός Χάρτης στην Κρήτη: από την προσωρινή επίλυση στην ανάπτυξη”

Στις 3 Ιανουαρίου του 2019 η ΟΜΙΚΡΟΝ AE στο Ηράκλειο της Κρήτης

Συμμετοχή της ΟΜΙΚΡΟΝ με ομιλία στην Εσπερίδα με τίτλο ‘’Ο Δασικός Χάρτης στην Κρήτη: από την προσωρινή επίλυση στην ανάπτυξη’’

Δείτε το πρόγραμμα εδώ