ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρία ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ ανακοινώνει ότι με νεότερη και πρόσφατη απόφαση το ΔΣ της , αποφάσισε ομόφωνα να μην συμμετάσχει αυτή ως μέτοχος στη εταιρία με τίτλο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΕ με έδρα την Αθήνα.

Θεσσαλονίκη 6-Φεβρουαρίου-2019

Από το ΔΣ της εταιρίας