Γενικά Νέα

EU Expertise in GIS@RS technologies

Η εταιρία μας, στο πλαίσιο του προγράμματος GIS and Remote Sensing for Sustainable Forestry and Ecology (SUFOGIS), παρουσιάστηκε, μέσω του βίντεο που ακολουθεί, σε ημερίδα με θέμα “EU Expertise in GIS@RS technologies” σε φοιτητές 4 πανεπιστημίων σε Ρωσία και Κίνα, ως μία από τις πρωτοπόρες εταιρίες στην Ελλάδα σε θέματα ενσωμάτωσης ΓΣΠ και δεδομένων παρατήρησης Γης στα επιστημονικά πεδία της Δασολογίας και του Περιβάλλοντος

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπισης του καθ. κ. Ιωάννη Γήτα του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και συμμετέχουν πανεπιστήμια από Αυστρία, Φινλανδία, Ρωσία και Κίνα. Στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιαστούν οι δεξιότητες που απαιτούνται από αποφοίτους δασολογικών και περιβαλλοντικών σχολών στη σημερινή αγορά εργασίας.