Γενικά Νέα

Συμβουλευτική Υπηρεσία – Αγροδασικής Γης

Η ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε. και η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. μέσα από τη νέα υπηρεσία «Συμβουλευτική Υπηρεαία Αγροδαοικής Γης», είναι δίπλα σας σε όλα τα βήματα σχετικά με την ολοκληρωμένη ενημέρωσή σας αναφορικά με τα αγροτεμάχια σας καθώς και την αποτελεσματική διεκπεραίωση των κανονιστικών απαιτήσεων.

 

Η εφαρμογή «Συμβουλευτική Υπηρεσία Αγροδασικής Γης» αποτελεί μια πρωτοποριακή και ολοκληρωμένη υπηρεσία στον αγροτικό τομέα. Η ενσωμάτωση της συγκεκριμένης εφαρμογής στη διαδικασία τακτοποίησης των κανονιστικών απαιτήσεων, διασφαλίζει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της αγροτικής δραστηριότητας. Συγκεντρώσαμε τις κανονιστικές απαιτήσεις που απορρέουν από τη δασική νομοθεσία και τις προσαρμόσαμε κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ο κάθε παραγωγός να μπορεί να λάβει εξατομικευμένη πληροφόρηση, με στόχο τη διασφάλιση των αγροτικών του ενισχύσεων και της αγροτικής χρήσης της γης. Δημιουργήσαμε μία ενιαία, πρακτική και ολοκληρωμένη ηλεκτρονική εφαρμογή, που σε συνδυασμό με την υποστήριξη εξειδικευμένων συνεργατών, θα προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις στον Έλληνα παραγωγό. Φροντίσαμε, μέσω της εφαρμογής, να απλοποιούνται οι διαδικασίες ενημέρωσης και εντοπισμού πιθανών προβλημάτων αναφορικά με το χαρακτηρισμό των αγροτεμαχίων, ενώ ταυτόχρονα, προσφέρονται λύσεις διατήρησης της λήψης των αγροτικών ενισχύσεων, με στόχο και προτεραιότητα τη βιωσιμότητα της αγροτικής εκμετάλλευσης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ