Εταιρικά Νέα

Matchmaking Event του Technology Forum 2016

Η εταιρία συμμετείχε στο Matchmaking Event του Technology Forum 2016 (http://technology-forum.eu/matchmaking-event-2016/), που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη (Κτήριο ΚΕΔΕΑ Α.Π.Θ.) με τρεις εκπροσώπους.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανάπτυξη μίας ενεργής πλατφόρμας αναζήτησης επιχειρηματικών, τεχνολογικών και ερευνητικών συνεργασιών. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους, να διερευνήσουν νέες ιδέες και να αναπτύξουν συνεργασίες στον τομέα της πληροφορικής, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα προκαθορισμένων συναντήσεων. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στο ευρύ πεδίο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών εμπλέκοντας βασικούς τομείς (big data, cloud computing, machine learning κ.ά.), καθώς επίσης και εφαρμογές στην ιατρική, τις μεταφορές, το περιβάλλον, την ενέργεια, την εκπαίδευση κ.α.
Κατά την διάρκεια του Matchmaking Event οι εκπρόσωποι της εταιρίας είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να διερευνήσουν πεδία και τομείς συνεργασίας με φορείς του ιδιωτικού τομέα, ερευνητικά κέντρα και φορείς δικτύωσης. Συγκεκριμένα, έγιναν συνολικά οκτώ δεκαπεντάλεπτες συναντήσεις με δύο ελληνικές εταιρίες τεχνολογικών λύσεων, με μία εταιρία τεχνολογίας από την Αλβανία, με τρία ελληνικά ερευνητικά κέντρα, με μία εταιρία νανοτεχνολογίας και με εκπρόσωπο του Δικτύου Πράξη.
Η εταιρία αποτιμά το αποτέλεσμα της εκδήλωσης ως άκρως εποικοδομητικό και επιτυχές καθώς συνέβαλε στην κύρια πολιτική εξωστρέφειας της εταιρίας, ενώ άνοιξε δρόμους δικτύωσης και συνεργασιών με αξιόλογους φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.