Εταιρικά Νέα

Έγκριση για το έργο Ofire+ στο πλαίσιο της Β’ φάσης του ΕΔΚ

Εγκριση χρηματοδότησης του έργου Ofire+ στην παρέμβαση 4 του Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ. Η παρέμβαση 4 απευθυνόταν σε προτάσεις έργων που είχαν υποβληθεί στο εργαλείο SME του Horizon 2020 και είχαν λάβει σφραγίδα αριστείας (Seal Of Excellence).

Το Ofire+ αποτελεί ένα άνθρωπο-κεντρικό σύστημα υποστήριξης στην λήψη απόφασης για τη διαχείριση (πρόληψη, έγκαιρη προειδοποίηση-απόκριση και ενημέρωση) κρίσεων που σχετίζονται με την εκδήλωση πυρκαγιών υπαίθρου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα της υπηρεσίας.

Η παρέμβαση χρηματοδοτεί τη μελέτη σκοπιμότητας και το επιχειρηματικό σχέδιο του έργου.