Εταιρικά Νέα

Έναρξη πλήρης λειτουργίας συστήματος SEALOC

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται το πρότυπο σύστημα παροχής προγνώσεων θαλασσίων χαρακτηριστικών και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε υψηλή τοπική ανάλυση. Το Sealoc παρουσιάζει προγνωστικούς διαδραστικούς χάρτες της Μεσογείου Θάλασσας και των ελληνικών θαλασσών σε υψηλή χωρική ανάλυση. Η εφαρμογή Sealoc παρουσιάζει τόσο in-house προγνώσεις όσο και εξωτερικά δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Βάση Copernicus Marine. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το έργο στην επίσημη σελίδα.

Λογότυπο υπηρεσίας SeaLoc
Λήψη εφαρμογής Ofire+

Μπορείτε να δείτε τη διαδικτυακή εφαρμογή Sealoc σε αυτόν τον σύνδεσμο, ενώ έχει δημοσιευτεί και διατίθεται ελεύθερα σχετική εφαρμογή κινητού android η οποία είναι διαθέσιμη σε αυτό τον σύνδεσμο

Omikron SA at FacebookΕπίσης, σχετικά ενημερωτικά βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε στη σελίδα facebook του Sealoc.