Εταιρικά Νέα

Ενημερωτικό δελτίου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021

Δημοσίευση του επίσημου ενημερωτικού δελτίου της ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο.

Δείτε το ενημερωτικό μας δελτίο σε αυτό τον σύνδεσμο.