Τύπος Εργασίας
Full-time
Τοποθεσία
Ημερομηνία ανάρτησης
21/10/2021
Ανοιχτή μέχρι
30/11/2021
PDF Export

Η θέση εργασίας έκλεισε στις 30/11/2021

Τίτλος Θέσης Εργασίας
Junior Service Manager
Περιγραφή

Η ιδιωτική εταιρία ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ με έδρα στη Θεσσαλονίκη και κύριο αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα περιβάλλοντος, αναζητά για συνεργασία

Για τη θέση του Junior Service Manager

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

 

Προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισοδύναμου στον τομέα των Οικονομικών/ Marketing
  • Σχετικός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Πολύ καλή γνώση και χειρισμός της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση των τεχνικών ψηφιακής προώθησης προϊόντων

Επιθυμητή εμπειρία

  • Ερευνητικό ενδιαφέρον ή/ και γνώση στις διάφορες φάσης του design thinking (ideation, implementation, prototyping) όπως εφαρμόζεται σε προιόντα web και mobile.
  • Ερευνητικό ενδιαφέρον ή/ και γνώση σε θέματα προώθησης προς την αγορά εξειδικευμένων εφαρμογών web και mobile
Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!