Τύπος Εργασίας
Full-time
Τοποθεσία
Ημερομηνία ανάρτησης
22/02/2021
Ανοιχτή μέχρι
31/08/2021
PDF Export

Η θέση εργασίας έκλεισε στις 31/08/2021

Τίτλος Θέσης Εργασίας
Junior Service Manager
Περιγραφή

Η ιδιωτική εταιρία ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ με έδρα στη Θεσσαλονίκη και κύριο αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα περιβάλλοντος, αναζητά για συνεργασία

Για τη θέση του Junior Service Manager

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Προσόντα
  • Πτυχίο οικονομικών η άλλου συναφούς κλάδου σπουδών (ΑΕΙ/ΤΕΙ) και εμπειρία σε τμήμα Marketing 2 χρόνια
  • Σχετικός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Πολύκαλήγνώσητου MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
  • Πολύ καλή γνώση και χειρισμός της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
  • Πολύ καλή γνώση των τεχνικών ψηφιακής προώθησης προϊόντων

Επιθυμητά προσόντα

  • σε θέματα διαμόρφωσης εφαρμογών web και mobile για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου προς τους χρήστες και την αγορά, και
  • σε θέματα προώθησης προς την αγορά εφαρμογών web και mobile.
Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!