Εταιρικά Νέα

Παρουσίαση τελικών αποτελεσμάτων του έργου BorderGraze για την ανάδειξη βοσκοτόπων υψηλής περιβαλλοντικής αξίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών

Τα τελικά αποτελέσματα του έργου BorderGraze είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν οι εταίροι του, στην διαδικτυακή τελική εκδήλωση του έργου που πραγματοποιήθηκε στις 7/12/23. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 και στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοκόλλων και διαδικασιών για την ανάδειξη και αξιοποίηση βοσκοτόπων υψηλής περιβαλλοντικής αξίας. Το έργο υλοποιείται από την εταιρία μας σε συνεργασία με την Βουλγαρική εταιρία IVAN KERYANOV BIO TRADE 93 Ltd και ολοκληρώνεται επιτυχώς το αμέσως επόμενο διάστημα. Μεταξύ άλλων, η συνάδελφος Lola Perucho-Spanos, Phd συνόψισε τα κρίσιμα ευρήματα του έργου και τόνισε πως το μεγαλύτερο μέρος των βοσκοτοπικών εκτάσεων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας εμφανίζει υψηλή περιβαλλοντική αξία καθιστώντας απαραίτητη την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για τη διατήρησή της. Παράλληλα προϊόντα που παράγονται με βιώσιμο τρόπο από τις περιοχές αυτές αποκτούν υψηλή προστιθέμενη αξία, ενώ παράλληλα μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε και εδώ