Εταιρικά Νέα

Πιστοποίηση ISO 14001

📢 Είμαστε πιστοποιημένοι κατά ISO 14001🛡️
Έχουμε αναπτύξει και δεσμευόμαστε να διατηρούμε και να βελτιώνουμε συνεχώς τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και να υπακούμε στην οικογένεια των προτύπων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική🌱 διαχείριση!
Κατά τη διαδικασία πιστοποίησής μας, πραγματοποιήσαμε άσκηση πυρασφάλειας🔥 με όλους τους υπαλλήλους μας. Μάθαμε πώς να συμπεριφερόμαστε κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου γεγονότος, πώς να χρησιμοποιούμε τον πυροσβεστικό μας εξοπλισμό🧯 και πώς να εκκενώνουμε το κτίριο🏢 αλλά ορίσαμε και την ομάδα πυροπροστασίας μας.
Γιατί νοιαζόμαστε για το περιβάλλον 💚 και τους ανθρώπους μας❤️ !