Εταιρικά Νέα

Πιστοποίηση ISO 14001

? Είμαστε πιστοποιημένοι κατά ISO 14001?️
Έχουμε αναπτύξει και δεσμευόμαστε να διατηρούμε και να βελτιώνουμε συνεχώς τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και να υπακούμε στην οικογένεια των προτύπων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική? διαχείριση!
Κατά τη διαδικασία πιστοποίησής μας, πραγματοποιήσαμε άσκηση πυρασφάλειας? με όλους τους υπαλλήλους μας. Μάθαμε πώς να συμπεριφερόμαστε κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου γεγονότος, πώς να χρησιμοποιούμε τον πυροσβεστικό μας εξοπλισμό? και πώς να εκκενώνουμε το κτίριο? αλλά ορίσαμε και την ομάδα πυροπροστασίας μας.
Γιατί νοιαζόμαστε για το περιβάλλον ? και τους ανθρώπους μας❤️ !