Εταιρικά Νέα

Νέα Σύμβαση Συμβούλου

Νέα Σύμβαση “ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 125Β, 224, 226 ΚΑΙ 227 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013″ της ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. με την ΕΥΔ του Προγραμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

Η εταιρεία μας ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. ανέλαβε, κατόπιν διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013», σε συνεργασία με άλλη εταιρεία, την σύμβαση εκπόνησης του έργου : «Σύμβουλος συνεχούς υποστήριξης των φορέων εφαρμογής των Μέτρων 125Β, 224, 226 και 227 του ΠΑΑ 2007-2013”.

Η σύμβαση υπεγράφη στις 29/11/2013 με την ΕΥΔ και η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 60.000 € και η εταιρία συμμετέχει σε αυτό με ποσοστό 50%.

Αντικείμενο του έργου είναι ο Σύμβουλος να υποστηρίζει τους Φορείς Εφαρμογής (Ειδική Γραμματεία Δασών / ΥΠΕΚΑ) στην παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής των Μέτρων 125Β, 224, 226 και 227 και στην υποστήριξη της ορθής με βάση τους κανόνες χρηματοδότησής υλοποίησής του.

Ο Σύμβουλος, κατά τη διάρκεια του έργου, θα παρέχει επίσης και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους Φορείς Εφαρμογής, οι οποίες μπορούν να έχουν σχέση με τεχνικά θέματα, με θέματα διαχείρισης προγραμμάτων, θεσμοθέτησης διαφόρων δράσεων και προσαρμογής.