Εκδηλώσεις Εταιρικά Νέα

Συμμετοχή ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. στις εργασίες του 12ου πανελληνίου συνεδρίου της HellasGIS

Η ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. συμμετείχε στις εργασίες του 12ου πανελληνίου συνεδρίου της HellasGIS, που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 1-2 Δεκεμβρίου 2022 και παρουσίασε, σε μορφή πόστερ, τα αποτελέσματα του έργου SMARTBEEKEEP. Το έργο αξιοποιεί τις σύγχρονες εξελίξεις στις τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση μέσω μίας καινοτομικής πλατφόρμα που εξυπηρετεί  τη μελισσοκομική δραστηριότητα και έρευνα. Μπορείτε να δείτε το πόστερ πατώντας σε αυτό τον σύνδεσμο.