Εταιρικά Νέα Συνεντεύξεις

Συμμετοχή της ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. σε ημερίδες του Α.Π.Θ.

Εντός του Μαΐου 2022, η Όμικρον συμμετείχε, μέσω του Στέργιου Διαμαντόπουλου, Ιδρυτή και βασικού μετόχου της εταιρείας, σε ημερίδες και διαλέξεις που διοργανώθηκαν από τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (α) και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (β) του ΑΠΘ.