Εταιρικά Νέα

Συμμετοχή της ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. στο EGU2021

Η εταιρεία συμμετείχε στο European Geosciences Union (EGU2021), που διεξήχθη διαδικτυακά στις 26/4/2021, και παρουσίασε, στο πλαίσιο της ενότητας NH6.7: Application of remote sensing and Earth-observation data in natural hazard and risk studies, την παρακάτω εργασία:

Fuel type mapping in a typical Mediterranean ecosystem using object based image analysis of Sentinel 2 imagery and auxiliary GIS data