Εκδηλώσεις Εταιρικά Νέα

Συμμετοχή της ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. στο πλαίσιο σειράς διαλέξεων που διοργανώνει ο DRIC Defkalion

Η Όμικρον Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε., στο πλαίσιο σειράς διαλέξεων που διοργανώνει ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας Disaster Resilience Innovation Cluster – DRIC Defkalion (DRIC Defkalion), παρουσιάζει την Τετάρτη 16/02 στις 16:00 διάλεξη με τίτλο “Ανάλυση πολλαπλής διακινδύνευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών και δεδομένων παρατήρησης γης. Παράδειγμα εφαρμογής στη χαρτογράφηση καύσιμης ύλης”.