Εταιρικά Νέα

Σύναψη συμβάσεων γενικών υπηρεσιών με την ΔΥΟΠΠ – Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020

Η εταιρία υπέγραψε εντός του Απριλίου, δύο συμβάσεις γενικών υπηρεσιών με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Δίκτυο για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την Εκπαίδευση των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε θέματα Φυσικών Καταστροφών – ΔΥΟΠΠ» για την ανάπτυξη μητρώων και πρωτοκόλλων για την ενίσχυση των διαδικασιών εκπαίδευσης των εθελοντών πολιτικής προστασίας καθώς και την ανάπτυξη σχετικού έξυπνου εργαλείου συντονισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το έργο υλοποιείται από το Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.